38 < Fagbladet 6/2015 – I verste fall kan jo dette brukes som en måte å slippe å ha ansatte til å passe på de pleietrengende. Ved å slippe folk ut om morgenen på egen hånd, for så å søke dem opp på GPSen om ettermiddagen, høres jo enkelt og greit ut. Ved å bruke sensorer i senga til pasienter, kan pleierne sitte på kontoret uten å se til tante Agate gjennom ei hel natt. Det er ikke god omsorg å passe på folk på den måten, sier Hoffmann. Professoren mener vi ikke bare må vurdere de gode intensjonene ved å ta i bruk ny teknologi, men også de mulige negative konsekvensene. Han er også i tvil om bruk av robotsel gir de eldre den respekten de fortjener. – En slik robotsel kan absolutt ha en positiv effekt for brukerne, men samtidig er det å lure personer med demens til å tro at de snakker med et dyr, understreker Bjørn Hofmann. Økonomien bestemmer I Rådet for sykepleieetikk mener leder Berit Daae Hustad at mange kommuner er for lite kritisk når de velger å ta i bruk ny teknologi. Hun mener det i dag i all hovedsak er økonomien som avgjør om noe skal innføres, ikke behovet eller nytten for de eldre. Spesielt er hun kritisk til robotselen. – Det er helt tydelig at målet er å få de eldre til å tro at det er et ekte dyr. Det er jo å lure folk. Det mener jeg er galt, sier hun. Rådet er ikke negativ til bruk av velferdsteknologi, men mener det er nødvendig å gå nøye igjennom hvordan og hvorfor det skal brukes. Flere får klappe Selma – Nei, så fint du kom til meg da. Det var hyggelig, sier beboer Ingrid. Hun er en av dem i gruppa som forstår at Selma ikke er et dyr. Likevel klapper og kjæler hun med den hvite pelsbunten. Selma åpner og lukker øynene og gir fra seg rolige koselyder. Hvis forskerne kan dokumentere at selen har en effekt, vil nok flere enn Ingrid og beboerne på Kamfjordhjemmet stifte bekjentskap med henne. I Norge er det allerede blitt solgt rundt 40 stykker. OBSERVERER: Stipendiat Nina Jøranson deltar i et forskningsprosjekt som skal kartlegge om dyr og roboter er positivt for eldre med demens. HJELPEMIDLER: En maskin kan gjøre det mulig for brukere med sterkt redusert eller ingen armfunksjon å kle på og av seg uten andres hjelp, mens robotdusjer kan bidra til at flere klarer seg uten hjelp til å dusje. Foto: Sunnaas sykehus fbaargang2015 fbseksjonHEL