Fagbladet 6/2015 < 41 Vi er med under konsultasjonen og gjennomgår sammen med legen hvilken prosedyre og utstyrsliste det er best å legge seg på. Helsesekretæn foretar videre vurdering og oppdateringer underveis i behandlingen. At vi er flere ved legekontoret som utfører samme jobb, bare understreker viktigheten av å ha gode rutiner for dokumentasjon ved pasientbehandling og at kommunikasjonen mellom helsepersonell er god. Som eksempel kan jeg bruke situasjonen ved et legekontor jeg jobbet på for noen år siden. Jeg behandlet en pasient med leggsår. Dette var en eldre mann som hadde stukket seg på noen busker. Ansvarlig lege laget en sårprosedyre etter første konsultasjon. Jeg hadde ansvaret videre for pasienten og behandlet ham i noen uker ut fra legens prosedyre. Jeg merket stor framgang i løpet av denne tida. Ved ett tilfelle ble sårstellet utført av en kollega som hadde oversett sårprosedyren som stod i journalen. Dette førte til feilbehandling, og et nytt sår oppsto. Jeg har også erfart at prosedyrer som ikke dokumenteres, kan føre til feilbehandling av sår. Utfordringen i vår jobb er å ta til seg kunnskap, og videreformidle og dokumentere denne på en måte som gjør det enkelt for andre å utføre samme prosedyre. Det fins nyttige verktøy som kan hjelpe oss på arbeidsplassen til å gjøre en bedre jobb. Ved å bruke samme verktøy kan vi bidra til en bedre og raskere tilhelingsprosess, og pasienten vil bli raskere frisk. Foto: colourbox.com fbaargang2015 fbseksjonHEL