Raymond Turøy seksjonsleder Den varme årstida er her – og mange ungdommer får sitt første møte med en jobb i helsevesenet. Ta godt i mot de som kommer til din arbeidsplass. Vi trenger mange nye hender i årene framover. Noen har fått sommerjobb, noen har akkurat blitt lærling og andre skal ut i en praksisperiode. Felles for dem alle er at de er nye i helsevesenet. De er nye ansikter på din arbeidsplass. Det er avgjørende at de trives – at de får lyst til å komme igjen og igjen. Et helt arbeidsliv. De skal kunne kjenne på gleden i arbeidet, slik du og jeg har kjent det. Det kan være en utfordring å rekruttere unge til omsorgsjobber. Det skyldes i første rekke at vi trenger mange nyansatte i årene framover. Veldig mange nyansatte. Helse-Norge ser etter nærmere 100.000 personer som vil jobbe i omsorgsyrker de neste 20 årene. Den beste reklamen vi kan gi alle som ikke har bestemt seg for hva de skal bli, er å vise fram jobben vår og hva den betyr for oss. Vi jobber med mennesker. Gleden det gir oss hver dag er nærmest umulig å forklare med ord, det må oppleves. Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har og i den du utdanner deg til. Det er godt å ha Fagforbundet i ryggen allerede fra det øyeblikket du har valgt din karrierevei – og videre i jobb og som pensjonist. Medlemskapet gir beskyttelse under utdanningen og i deltidsjobben du har mens du studerer. Tenk gjennom hva jobben din betyr for deg, og prøv å formidle det videre til din nye kollega. Det er garantert noen som vil lytte til deg. I Fagforbundet er vi nærmere 18.000 tillitsvalgte som er der for deg og kollegaene dine, men vi trenger din hjelp til å spre det gode ord: Vi er heldige som jobber i helsevesenet! Konferanse om framtidas arbeidsliv Konferansen holdes 10. og 11. oktober på Hotell 33 i Oslo. Blant temaene er hva vi skal leve av i framtida, LOs rolle i høyere utdanning og forsvar av den nordiske modellen. OT «Vi jobber med mennesker. Gleden det gir oss hver dag er nærmest umulig å forklare med ord, det må oppleves.» 42 < Fagbladet 6/2015 Sommermøte med nye kolleger Merkeordning for lærebedrifter Som en del av arbeidet med å øke antall læreplasser, ønsker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen å innføre en merkeordning for lærebedrifter. Godkjente lærebedrifter med lærlinger får muligheten til å synliggjøre dette. VeV Standarisering i helsevesenet Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Helsedirektoratet og Standard Norge for å utvikle gode standarder innenfor helse. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å koordinere arbeid med standardisering på helseområdet. Det har hittil vært lite strukturert og til tider dårlig finansiert. Gjennom samarbeidsavtalen med Standard Norge er målet blant annet å utarbeide årlige arbeidsprogram og budsjett for standardiseringsvirksomheten innenfor helse- og omsorgssektoren. Andre viktige oppgaver vil være å bidra til et bedre samspill mellom regelverk, standarder og andre normerende dokumenter for sektoren der det er hensiktsmessig, samt å sørge for nødvendige ressurser. PF Nasjonal vernepleierkonferanse Den 1. og 2. oktober arrangeres Fagforbundets andre nasjonale vernepleierkonferanse på Gardermoen. Konferansen er for vernepleiere og andre som arbeider med miljøterapi og målrettet miljøarbeid. Konferansen er åpen for alle. Påmeldingsfrist er 28. august. PF Gode stipendordninger Som medlem i Fagforbundet kan du få stipend til både grunn-, etter- og videreutdanning og kortere yrkesfaglige kurs. Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer, og søkere må ha vært yrkesaktivt medlem i seks måneder for å kunne søke om stipend. Det kan søkes om støtte til: • Utdanninger ved universiteter og høgskoler. • Utdanning ved Nokut-godkjente fagskoler. • Utdanninger i videregående skole og grunnskole. • Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer. • Praksiskandidatopplæring. • Yrkesfaglige kurs. Søknad må fremmes før utdanningen er avsluttet, og det må fremmes søknad for ett år av gangen. Du finner mer om Fagforbundets stipendordninger på fagforbundet.no. PF fbaargang2015 fbseksjonHEL