50 < Fagbladet 6/2015 Det har aldri vært så mange innvandrere som kan bruke stemmeretten. I Oslo utgjør innvandrerne nesten 30 prosent av velgerne. Lav deltakelse Rafia hadde norsk pass da hun ble gammel nok til å stemme. Men Li benyttet seg av regelen om tre års botid da hun stemte første gang i Norge. Regelen om at innvandrere kan stemme ved kommunevalg etter å ha bodd her i tre år, ble innført for over 30 år siden. Deltakelsen har ikke økt så mye som forventet. – Innvandrervelgere er ikke en separat gruppe; de likner på befolkningen generelt, sier Johannes Bergh. Han er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og har skrevet boka Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge sammen med Tor Bjørlund. Valgdeltakelsen er lavere blant innvandrerbefolkningen, og det er ikke noe som tyder på at det skal jevne seg ut, ifølge forskeren. Nye innvandrere deltar lite i valg. Siden folk stadig flytter til Norge, vil deltakelsen holdes lav selv om flere innvandrere stemmer. – Nye innvandrere og de som planlegger å være her i kort tid, for eksempel arbeidsinnvandrere fra Øst- Europa, stemmer i liten grad i Norge. Ulike innvandrergrupper Av Rafia og Li, er det Li som skiller seg ut, statistisk sett. Statistikken viser at innvandrere med bakgrunn fra Sri Lanka, India og Pakistan deltar i høy grad, mens inni Tan var 26 år og Rafia Rani 3 da de flyttet til Norge – Li fra Kina og Rafia fra Pakistan. De tilhører de 30–40 prosentene innvandrerne som stemmer. Li diskuterer gjerne politikk med sine norske venninner, men med sine kinesiske venninner nytter det ikke, ifølge henne. – Hvis jeg snakker med mine kinesiske venner om en viktig hendelse i Norge, svarer de at de ikke følger med på norske nyheter, sier Li og ser litt oppgitt ut. Selv om mange kinesiske innvandrere i Norge har norsk pass, føler de ikke tilhørighet. De tenker på Norge som et sted å tjene penger, ikke som landet sitt. Jeg syns det er litt korttenkt, sier Li. Trengs engasjement – For å bli engasjert i en sak, må du først få informasjon om den, sier Rafia. Hjemme hos henne er det helt naturlig å diskutere politikk. Onkelen hennes er aktiv i Arbeiderpartiet. Rafia er opptatt av jobbmuligheter og boligpolitikk, og ser for seg at hun vil være opptatt av barnehage og skolepolitikk når hun får barn. Li har utdanning høyt på lista, men eldreomsorg er på topp. Hun jobbet på sykehjem for å finansiere studiene sine, og oppdaget at mange eldre i Norge er svært ensomme. – Dette er mi framtid, tenkte jeg, og ble deprimert av tanken på å bli gammel. 2015 kommunevalg valget i Oslo kan avgjøre Innvandrere Tekst: NINA BERGGREN MONSEN Foto: ERIK M. SUNDT < «De tenker på Norge som et sted å tjene penger, ikke som landet sitt. Jeg syns det er litt korttenkt.» Li Tan, innvandret til Norge fra Kina for 18 år siden fbaargang2015 fbseksjonHEL