Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon K IR KE , K ULTUR G PPV T hjerter brennende Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 www.fagbladet.no Nr. 6 - 2015 < For medlemmer i Fagforbundet fbaargang2015 fbseksjonKIR