2 < Fagbladet 6/2015 30 32 36 28 4 Oppsagte jobber fram til rettssaken 10 TEMA: Glødende engasjement 18 Stian (17) tar over arven i Ap-bastionen 20 PORTRETTET: Natalina Jansen 27–38 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 40 FOTOREPORTASJEN: Praktisk lære 46 Innvandrere kan avgjøre valget 50 Fra Guantánamo til Uruguay FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Læring i fremtidens skole 38 Seksjonslederen 53 Debatt 56 GJESTESKRIBENT: Hannah Wozene Kvam 58 Oss 60 Kryssord 62 ETTER JOBB: Skjærgårdskvinnen Mange sluttet da Oslo solgte barnehager Ifølge byrådets egne tall sluttet 55 av ca. 170 ansatte etter at Oslo kommune konkurranseutsatte og solgte 13 barnehager. Etter en evalueringsrapport av for - søksprosjektet fraråder byrådet å selge fl ere. – Barnehagene trenger menn – Menn er en viktig ressurs i barnehagene. En god kjønnsbalanse gir både bedre arbeidsmijø og er berikende for barna, mener leder i faggruppa for barnehageansatte, Kristian Meyer. Årets bibliotek – Molde bibliotek viser hva et bibliotek kan være som et demokratisk element, sier leder av Norsk bibliotekforening, Mariann Scheide om biblioeket som ble kåret til årets bibliotek i fjor. Fremtidens skole Skolefagene trenger fornyelse for å møte fremtidige kompetansebehov i arbeids- og samfunnslivet, skriver fokusforfatter og professor Sten Ludvigsen. INNHOLD 10 46 Tema Natalina Jansen fi kk til det umulige. Hun fi kk den norske staten til å beklage overfor rom, hun fi kk Oslo rådhus til å heise romfl agget på den internasjonale romdagen og hun ble invitert til Kongen. Rom og kvinne – og steintøff Rollemodeller i valgkampen Tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn er i gang med å mobilisere innvandrere foran høstens kommunevalg. For Rafi a Rani og Li Tan er det en selvfølge å bruke stemmeretten. 20 Foto: Ole Morten Melgård Foto: Christian Vassdal Foto: Christian Vassdal Kjemper for byens eksistens Engasjement kan være slitsomt – men også helsebringende. I Kristiansund slåss Jorunn Bjøringsøy for sykehuset. Hun er en av de brennende sjelene du møter side 10–17. ISSN 0809-926X Foto: Eivind Senneset fbaargang2015 fbseksjonKIR