16 < Fagbladet 6/2015 Tema: glød Jorunn Bjøringsøy er ansiktet du møter hvis du stikker innom rådhuset i Kristiansund. Når hun tenker på sykehuset, kan hun bli illsint. Det er servicekonsulenten ikke alene om på Nordmøre. – Vi har på ingen måte gitt opp kampen om sykehuset vårt, fastslår hun. Du kan ikke ha unngått å få med deg den opprivende sykehusstriden i Møre og Romsdal. I desember i fjor bestemte helseministeren at Molde får sykehuset. Kristiansund mister akuttavdelingen, fødeavdelingen og barneavdelingen. Nordmøringene har gått i fakkeltog og skrevet under på lister. Så langt til ingen nytte. Sårene er vid åpne. – Jeg reagerer sterkest på måten det ble gjort på. Vi trodde i alle år at det var en redelig prosess, så viser det seg at det har vært et spill. Jeg føler at demokratiet står for fall, sier Bjørinsøy. I kontrollkomiteen på Stortinget fi kk helseministeren skarp kritikk av de rødgrønne partiene. Nå har et enstemmig bystyre i Kristiansund vedtatt å saksøke staten. – Hvorfor engasjerer sykehussaken så sterkt? – Det er snakk om eksistensgrunnlaget vårt. Det er folk som vurderer å fl ytte på grunn av dette. Vi kan miste hundrevis av arbeidsplasser. Det rører sjela i folk. – Jeg kunne levd med at Molde fi kk sykehuset hvis prosessen hadde vært ordentlig, men nå er alt ødelagt. Dessuten blir det en lang vei å reise for dem som kommer fra omlandet, sier Bjøringsøy. Ved høstens valg har samtlige partier i kommunen sagt at de vil kjempe for at sykehuset blir på Nord-Møre. Hadde et parti sagt noe annet, kunne de bare glemt å stille liste, ifølge resepsjonisten. – Naboforholdet til Molde kommer til å være ødelagt i generasjoner. Det syns jeg er veldig trist, mener Bjøringsøy. – Hadde det ikke enklere å la det ligge og gå videre? – Det stikker for dypt. Jeg har selv familie i Molde. Sykehus er et tema vi ikke kan snakke om. Sykehuset er en del av eksistensgrunnlaget vårt Servicekonsulent på rådhuset i Kristiansund jOrUnn Bjøringsøy 64 år er viktig for å trives på jobben. En undersøkelse blant norske arbeidstakere viser at det er nær sammenheng mellom det engasjementet vi viser på jobben og i hvilken grad vi opplever at vi bestemmer selv, har sosial støtte og at det blir stilt krav til oss. engasJement Foto: Ole Morten Melgård forskning.no fbaargang2015 fbseksjonKIR