Kirke, kultur og oppvekst «Virkeligheten har innhentet Høyre- og Frp-byrådet når de nå stopper salget av kommunale barnehager.» Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Fagbladet 6/2015 < 27 Stopper salg av barnehager i Oslo Byrådet i Oslo fraråder å selge eller konkurranseutsette flere barnehager i hovedstaden. En evalueringsrapport konkluderer med at de siste salgene ikke var spesielt vellykket. Side 28 Biblioteket for alle Til tross for stram kommuneøkonomi er det gratisprinsippet som gjelder for alle arrangementer på Molde bibliotek som ble kåret til årets bibliotek i fjor. – Biblioteket skal være for alle, sier biblioteksjef Evy Sisilie Bergum. Side 32 Foto: Jan-Erik Østlie Flere ansatte gir bedre trygghet Barnehagemiljøet i Tromsø er rystet etter en overgrepssak, men leder i faggruppa for barnehageansatte håper barnehagene ikke slutter å ansette menn. – Økt grunnbemanning vil gi enda større trygghet, sier han. Side 30 Fornyelse av skolefagene FOKUS: Utvalget for fremtidens skole har nettopp lagt fram sin hovedutredning. Utvalgslederen, professor Sten Ludvigsen, gir oss en smakebit fra arbeidet. Side 36 fbaargang2015 fbseksjonKIR