28 < Fagbladet 6/2015 kirke, kultur og oppvekst Byrådet fraråder flere salg av barnehager Barnehagekutt i Stavanger Oslo kommune sparte bare drøyt 300.000 kroner på den omstridte prosessen i vinter der tre barnehager ble konkurranseutsatt og ti solgt. Nå fraråder byrådet i Oslo å selge flere. En foreløpig evaluering av fordeler og ulemper ved salg og konkurranseutsetting har fått byrådet til å legge videre planer på is. Arbeiderpartiets førstekandidat i Oslo, Raymond Johansen, syns det er prisverdig at byrådet legger fram evalueringen, og konkluderer med at forsøksprosjektet med salg og konkurranseutsetting ikke var spesielt vellykket. – Men de valgte å gjennomføre det, og må også ta det fulle og hele ansvaret for prosessen så langt, sier han til Aftenposten. Frp vil fortsatt selge Frp i Oslo ønsker fortsatt å selge flere barnehager: – I kommunens undersøkelse topper private barnehager 14 av 15 bydeler, og sykefraværet er ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå 2,3 prosent lavere enn i de kommunale. Vi undrer oss over hvorfor høyrebyråden ikke vil selge flere barnehager til private, sier leder i Oslo Frp, Camilla Wilhelmsen, til Dagsavisen. Mange har sluttet Ifølge byrådets tall har 55 av ca. 170 fast ansatte sluttet i de 13 barnehagene som ble omfattet av konkurranse og salg. Det er i stor grad fagutdannede som har sluttet. – Jeg fikk ut budsjett og regnskap for de siste årene, men kunne ikke se hvordan det er mulig å få det til å gå rundt uten å kutte i pensjonen til de ansatte, og det ville jeg selvsagt ikke, sa Lena Foyn til Fagbladet i fjor. Hun sluttet og fikk seg jobb i en kommunal barnehage. Mange av dem som sluttet, fikk ny jobb i kommunale barnehager. Sparte lite Ifølge evalueringen som er gjennomført bidrar dette til at barnehagekostnadene står på stedet hvil fordi private barnehager får tilskudd basert på gjennomsnittlig kostnad i kommunens egne barnehager. Dermed har Oslo tidligere bare spart 307.000 kroner på driftsbudsjettet. 7 av de 13 barnehagene er blitt dyrere i drift enn før. Samtidig har kommunen fått 116 millioner i inntekter fra selve salget. Tekst: PER FLAKSTAD SLUTTET: Lena Foyn var en av mange som sluttet og fikk jobb i en kommunal barnehage da Oslo kommune solgte flere barnehager i vinter. Rådmannen i Stavanger foreslår å kutte 12 millioner kroner i barnehagebudsjettet. Dette kommer på toppen av et kutt på 27 millioner i det vedtatte 2015-budsjettet. Kuttet på totalt 39 millioner kroner utgjør ca. 40 årsverk. Mesteparten av ekstrakuttet gjelder penger til barn med spesielle problemer. I tillegg er både tillitsvalgte og representanter i foreldreforeningen bekymret for at det ikke blir mulig å opprettholde grunnbemanningen på tre voksne på ni småbarn og tre voksne på 18 større barn, skriver Stavanger Aftenblad. PF Første nasjonale bibliotekdag i august 26. august blir den aller første bibliotekdagen her i landet. Dagen skal løfte fram alle typer bibliotek over hele landet. Norsk Bibliotekforening er initiativtaker. Regjeringen har varslet at bibliotek blir en valgkampsak i høst, og i den forbindelse har Norsk Bibliotekforening utarbeidet brosjyrer for politikere og velgere for å sette fokus på bibliotek. Kulturutredningen 2014 påpeker at folkebibliotekene er taperne i kulturløftet. På den nasjonale bibliotekdagen vil bibliotekene vise fram sitt mangfold. PF Foto: Werner Juvik Foto: colourbox.com ÅPEN DAG: 26. august vil bibliotek over hele landet åpne dørene og vise fram mangfoldet sitt. «Det er lite aktuelt å gå videre med salg og konkurranseutsetting av flere barnehager» Byrådet i Oslo fbaargang2015 fbseksjonKIR