Fagbladet 6/2015 < 29 Ansatte må gi taushetsbelagt informasjon Ansatte på asylmottak fikk fra 1. juni rett og plikt til å utlevere taushetsbelagte opplysninger til utlendingsmyndighetene. En endring i utlendingsloven gjør at de ansatte på mottakene «unntas fra taushetsplikten», opplyser Justisdepartementet i en pressemelding. Utlendingsmyndighetene får nå mulighet til å innhente taushetsbelagte opplysninger om beboerne. I tillegg til at de ansatte har plikt til å utlevere opplysninger når de blir spurt, får de også en «en rett til å utlevere opplysninger av eget tiltak». – Mottaksansatte kan sitte på informasjon som er av stor betydning for dem som skal fatte vedtak i saken. Regjeringen er derfor tilfreds med at de ansatte nå har plikt og rett til å gi relevant informasjon til utlendingsmyndighetene, sier justisminister Anders Anundsen (Frp). Opplysningene som etterspørres må være relevante. Myndighetene får fortsatt ikke innhente taushetsbelagte opplysninger om barn som bor i omsorgssentre eller barnevernsinstitusjoner eller om enslige, mindreårige asylsøkere. PF/NTB Barnehagetilskudd skal granskes Private Barnehagers Landsforening vil få et revisjonsfirma til å granske tilskuddsberegningen til private barnehager. Årsaken til at PBL ønsker en ekstern granskning er de lave tilskuddssatsene som har vært beregnet til de private barnehagene i Eigersund siden overgangen til rammefinansiering i 2011. – Vi mistenker at det har vært feilføringer i kommunen. Våre analyser viser svært lave kostnader til ordinær barnehagedrift, og tilsvarende høye kostnader til barn med særskilte behov. Dersom vår mistanke er korrekt, har dette slått ut i form av for lave tilskudd til private barnehager, sier konsernadvokat i PBL, Hans-Are Nyheim, til nettsiden barnehage.no. PBL har siden 2011 klaget til kommunen og Fylkesmannen i Rogaland. PBL har bedt om dokumentasjon på beregningsgrunnlaget, uten å få det. – Vi ser derfor ingen annen mulighet enn å få et revisjonsfirma til å kontrollere om kom- munen har fordelt kostnadene i tråd med reglene i forskriften, sier konsernadvokat Nyheim. PF Lanserer bibliotek i butikk Biblioteksjefen i Lier, Lasse Henschien, håper at bibliotek i butikk kan være en løsning for dem som mister sin lokale bibliotekfilial i Sylling. – Vi håper det kan være et brukervennlig og bra tilbud, sier han til NRK Buskerud. Det nye tilbudet innbærer at innbyggerne i Sylling kan bestille bøker, lydbøker og filmer på bibliotekets nettside, på e-post eller på telefon, og at det de låner kan både hentes og leveres ved en dagligvarebutikk i Sylling. PF Foto: colourbox.com Fastlåst for orkestre og teatre Situasjonen rundt lønnsoppgjøret for ansatte i teatre og orkestre var fortsatt fastlåst da Fagbladets seksjonssider gikk i trykken i begynnelsen av juni. Hovedproblemet er pensjonsløsning. – Vi har foreslått å gå over til en hybridløsning fordi vi mener at den er et bedre alternativ enn en innskuddspensjon, der all risiko er flyttet over på de ansatte, sier Fagforbundets tillitsvalgte Henriette Jevnaker og Magnus Ottesen. Arbeidsgiverne holder fast ved at de ønsker en innskuddspensjon. PF GRANSKER: PBL vil nå finne ut om Eigersund har fulgt reglene for tilskudd til private barnehager. fbaargang2015 fbseksjonKIR