30 < Fagbladet 6/2015 – Menn i barnehagene tilfører både arbeidsmiljøet og barna mye positivt, sier Kristian Meyer. Han håper barnehagene ikke blir redd for å ansette menn etter overgrepssaken som har rystet barnehagemiljøet i Tromsø. Tekst: PER FLAKSTAD Foto: EIVIND SENNESET Ba rna er det mest verdifulle vi har, og barnehageansatte er opptatt av at foreldre skal være hundre prosent trygg når de overlater barna til dem. – Jeg håper ikke overgrepssaken som ble avdekket i en privat barnehage i Tromsø i mai overskygger det positive ved å ha både kvinnelige og mannlige barnehageansatte, sier Kristian Meyer. Han er hovedtillitsvalgt for barnehager og skoler i Bergen, jobber én dag i uka som assistent i Lyngfaret barnehage, og er leder for barnehageansattes faggruppe i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Med over ti års erfaring som mannlig ansatt i barnehage, mener han både kvinnelige og mannlige ansatte bidrar til at arbeidsmiljøet blir bedre, og at det også er positivt for barna. – I tillegg har jeg fått mange reaksjoner fra foreldre som sier de er glad for at barnehagen har mannlig ansatte, forteller han. Bredere miljø – I forbindelse med samliv og samlivsbrudd har det de siste årene vært mye fokus på at barn trenger tid og samvær også med far. At barna helt fra de er små skal få et naturlig forhold til menn som oppdragere og grensesettere, er også noe vi har tatt inn i barnehagen, sier Kristian Meyer. ansette menn – Ikke vær redd for å fbaargang2015 fbseksjonKIR