Fagbladet 6/2015 < 33 brukerstyrte biblioteket og for automatisering. Men alle trenger ikke å holde på med det samme; det er viktig å dyrke sin egenart. Der er biblioteksjefen enig med den nye nasjonalbibliotekaren Aslak Sira Myhre. – Dere automatiserer ikke bort bibliotekarene også da? – Nei, vi trengs. Men samtidig er det ikke noe poeng å gjøre lånerne hjelpeløse uten oss. Vi har i dag om lag den samme bemanningen som vi alltid har hatt, men en langt høyere aktivitet. Personalet har ikke stort mer å gå på. Nå opplever vi en stor økning av skoleelever. De låner ikke nødvendigvis så mye, men de liker å sitte her og gjøre skolearbeid. Molde bibliotek er blitt et sted DYPT KONSENTRERT: Molde bibliotek, malt i varme < farger, er et sted for flere generasjoner. fbaargang2015 fbseksjonKIR