tema Bestill Fagbladets temahefter på www.fagforbundet.no. Gå inn i Nettbutikken, Yrkesfaglige temahefter. Heftene er GRATIS! I temaheftene går Fagbladet dypere inn i problemstillinger knyttet til arbeids situasjonen til medlemmer i Fagforbundet. Du kan også ha god nytte av hefter som er tidligere utgitt. FAGBLADETS TEMAHEFTER GIR DEG UTFORDRINGER, KUNNSKAP OG INSPIRASJON SOSIALARBEIDERE er hjørnesteiner i samfunnet. Uten dem blir velferdsstaten bare fi ne ord. UTEKONTAKTER OG KLUBBARBEIDERE kan være de viktigste personene i livet til ungdom som har det vanskelig og som mangler støtte fra familien. fbaargang2015 fbseksjonKIR