METTE HENRIKSEN AAS seksjonsleder I slutten av mai gjorde Oslo-byrådet helomvending i spørsmålet om konkurranseutsetting av barnehager i hovedstaden. Erfaringene er dyrekjøpt. Hver tredje ansatt i de solgte barnehagene har sluttet. Byrådets privatiseringsiver viser seg å bli et kostbart eksperiment. Virkeligheten har innhentet Høyre- og Frp-byrådet. Fagforbundet har hele tida vært innbitte motstandere av å overlate kommunale velferdsoppgaver til kommersielle selskap. Det er i all hovedsak de ansatte som sitter igjen med regninga når velferd konkurranseutsettes. De ansatte får dårligere pensjon, det kuttes i lønns- og arbeidsvilkår og tjenestene styres av et mål om mest mulig profitt. En tredel av de ansatte i de 13 barnehagene har sluttet i løpet av salgsprosessen. Mange av disse har fått ny jobb i en kommunal barnehage. Andelen er høyere enn hva man normalt kunne forvente som følge av flytting, naturlig avgang med mer, konkluderer byrådet. Det er en kompetanseflukt fra private barnehager i Oslo. Barnehageansattes pedagogiske kompetanse kommer fra profesjonsutdanning fra høgskole eller fagbrev. Når byrådet ser på barnehagen som et salgsobjekt, overser de denne kunnskapen. Mye av den kunnskapen barnehageansatte tilegner seg, er erfaringer ansatte med lang erfaring gir videre til nyansatte. Når en tredel slutter, mister barnehagene verdifull kompetanse, som kunne vært beholdt, dersom byrådet hadde latt være å prøve ut ideologien sin om at kommunale barnehager absolutt skulle selges og drives av private. Barnehageansatte forventer at deres lønns- og arbeidsvilkår skal ivaretas. Mange fulgte derfor ikke med over til ny arbeidsgiver, men søkte seg til andre kommunale barnehager. Byrådets barnehageeksperiment har vist seg å bli en kostbar affære med få vinnere. Eneste vinneren ser ut til å være de private eierne som kan løse inn gevinsten i banken. Dette er ikke en politikk for folk flest. «Virkeligheten har innhentet Høyreog Frp-byrådet.» 38 < Fagbladet 6/2015 Byrådets helomvending Landskonferanse for ungdomsarbeidere Organisasjonen Ungdom og fritid arrangerer landskonferanse for ungdomsarbeidere i Hamar 2. og 3. november. Konferansen har fått navnet «Fra drømmer til virkelighet», og tilbyr både faglig påfyll i form av foredrag, og ikke minst sosialt fellesskap og erfaringsutveksling. Blant foredragsholderne er historiker, journalist og forfatter Oda Faremo Lindholm som skal snakke om «bullshitfilteret» og Milad Mohammadi fra Fryshuset som vil fortelle at like barn leker best, men at ulike barn finner på de morsomste lekene. I tillegg vil Petra Roise fra Høgskolen i Oslo og Akershus snakke om kommunikasjon og relasjon i arbeidet med ungdom under temaet «Bygge luftslott eller knuse drømmer». Hele programmet og påmelding på ungogfri.no. PF Barns fysiske og psykososiale utvikling Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet arrangerer en gratis barnehagekonferanse i Stavanger 25. november. Programmet er ennå ikke klart, men hovedtemaet på dagskonferansen blir barnehagebarns fysiske og psykososiale utvikling. Målgruppa er barnehageansatte og helsesøstre. Det er mulig å melde seg på konferansen på organisasjonens hjemmeside mhfa.no. PF Manifest mot mobbing Kampanjen «Manifest mot mobbing», som blant andre Fagforbundet er involvert i, har kampanjeuke fra 31. august til 4. september. Manifest mot mobbing skal bidra til at mobbing settes på den nasjonale dagsorden. Det viktigste arbeidet mot mobbing er det som skjer lokalt. Partene i Manifest mot mobbing bistår det lokale arbeidet blant annet gjennom å sette årlig fokus på områder som er sentrale i arbeidet mot mobbing. Kampanjen har pågått siden 2011, og varer ut 2015. PF Barnehagedagen 2016 Barnehagedagen vil i 2016 bli markert tirsdag 1. mars. Den skal ha fokus på barnehagens arbeid med språk og lesing fordi dette er ferdigheter som er grunnlag for all læring. Fagforbundet har sammen med Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget i barnehager (FUB) vært arrangør for barnehagedagen som har vært markert siden 2004. Dagen skal gi barnehagene mulighet til å vise fram den pedagogiske aktiviiteten sin. PF fbaargang2015 fbseksjonKIR