Fagbladet 6/2015 < 61 ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagbladet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagbladet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagbladet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagbladet.no Telefon 23 06 44 28 Simen Aker Grimsrud simen.aker.grimsrud@fagbladet.no Telefon 23 06 44 37 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagbladet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul Permisjon Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagbladet.no Telefon 23 06 44 43 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagbladet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagbladet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagbladet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagbladet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Salgsfabrikken v/Britt Fossum Telefon 900 52 210 Materiell sendes materiell@salgsfabrikken.no Repro /tryk Aktietrykkeriet AS Fagbevegelsen får ofte, og etter min mening ufortjent, kritikk for grådighet og manglende magemål. Slik er det også med den lille bjørnen Ole Brumm, han som lever i hundremeterskogen og er glad i både melk og honning. Han har også fått kritikk for grådighet og manglende magemål, nettopp på grunn av det med melken og honningen. Og den kritikken er minst like urettferdig og ufortjent som den kritikken fagbevegelsen får. Det er ikke bare jeg som mener det. Forfatteren Tor Åge Bringsvær har skrevet et flammende forsvar for den lille bjørnen, om hvor urettferdig kritikk han har fått. For det har seg slik at han ble offer for en unøyaktig oversettelse som satte ham i et svært dårlig lys. Kanskje var det tidsrammen i «Barnetimen for de minste» som gjorde at noe tekst måtte strykes, kanskje var det noe annet, jeg vet ikke. I alle fall endte det med at bare en del av hans berømte sitat «Ja takk, begge deler!» ble tatt med. Det han la til etterpå, forsvant. Derav kritikken for manglende magemål. I originalteksten, og i senere oversettelser der alt er med, svarer Brumm slik på spørsmålet om han vil ha melk eller honning til brødet: «Ja takk, begge deler!» Men for at han ikke skulle virke grådig, tilføyde han: «Tusen takk. Men det er ikke så farlig med brødet.» Og det setter jo saken i et ganske annet lys. Da handler det ikke om grådighet og manglende magemål, men om prioriteringer! Akkurat som fagbevegelsen, som har magemål, men som prioriterer de viktige godene. Per Flakstad nyberg En liten bjørn og fagbevegelsen fbaargang2015 fbseksjonKIR