2 < Fagbladet 6/2015 30 33 36 28 4 Oppsagte jobber fram til rettssaken 10 TEMA: Glødende engasjement 18 Stian (17) tar over arven i Ap-bastionen 20 PORTRETTET: Natalina Jansen 27–38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Praktisk lære 46 Innvandrere kan avgjøre valget 50 Fra Guantánamo til Uruguay FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Aktivt medarbeiderskap 38 Seksjonslederen 53 Debatt 56 GJESTESKRIBENT: Hannah Wozene Kvam 58 Oss 60 Kryssord 62 ETTER JOBB: Skjærgårdskvinnen Ledere vet for lite om å lede En svensk studie viser at de fl este lederne ikke gjør det de bør gjøre ut fra ønsket resultat. De bør satse på å være tydelige, lytte og coache medarbeiderne, mener forskerne. Norgesmester på sosiale medier – Sosiale medier handler om å være til stede, om å lytte og respondere raskt, påpeker kommunikasjonssjef Pål Nilsen i Sarpsborg – Norges beste kommune på sosiale medier. Tar til motmæle mot arbeidsministeren Robert Eriksson brukte Nav-kontoret i Røyrvik som eksempel på et kontor som godt kunne legges ned. Det fi kk de ansatte til å reagere. Den aktive medarbeideren Som aktiv medarbeider må du tåle, takle og like videreutvikling, og lage nye mål for veien videre, skriver fokusforfatter Rune Semundseth. INNHOLD 10 46 Tema Natalina Jansen fi kk til det umulige. Hun fi kk den norske staten til å beklage overfor rom, hun fi kk Oslo rådhus til å heise romfl agget på den internasjonale romdagen og hun ble invitert til Kongen. Rom og kvinne – og steintøff Rollemodeller i valgkampen Tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn er i gang med å mobilisere innvandrere foran høstens kommunevalg. For Rafi a Rani og Li Tan er det en selvfølge å bruke stemmeretten. 20 Foto: Ole Morten Melgård Foto: Christian Vassdal Foto: Christian Vassdal Kjemper for byens eksistens Engasjement kan være slitsomt – men også helsebringende. I Kristiansund slåss Jorunn Bjøringsøy for sykehuset. Hun er en av de brennende sjelene du møter side 10–17. ISSN 0809-9286 Foto: Christian Clausen fbaargang2015 fbseksjonKON