12 < Fagbladet 6/2015 Tema: glød Ane es Rauf sparker i gresset. Tenk deg hvor mange som hadde klaget hvis 13.000 fotballspillere måtte dele på fem baner, sier han Han har fått på seg leggbeskyttere og hansker, og poserer for fotografen på cricketbanen på Stubberud, øst i hovedstaden. En hjemmesnekret tribune med tak står ved banen. Bak står et portabelt toalett. De siste årene har idretten som engelskmennene tok med seg til kolonilandene, hatt en formidabel vekst i Norge. Men antall baner har ikke fulgt med i samme tempo. Det fi ns fi re baner i Oslo og én i Drammen. – Vi må si nei til ungdommer som vil spille cricket. Kapasiteten er sprengt. Cricketforbundet har vedtatt at de ikke kan ta inn fl ere lag, sier Rauf og rister på hodet. – Det er veldig leit. Han har spilt cricket siden han kunne gå hjemme i Sri Lanka. Som 18-åring kom Rauf til Norge, og i dag er han både spiller og daglig leder for Vålerenga cricket – et lag som er mer kjent for sitt inkluderende og mangfoldige miljø enn for sportslige meritter. – Flere cricketlag er delt inn etter etnisitet. Det syns jeg ikke noe om. Vi har både muslimer, hinduer, kristne og ateister på vårt lag, sier Rauf. Cricket er populært blant mange minoritetsungdommer. Men det er vanskelig å nå ut til enda fl ere når det ikke er fl ere og bedre baner. – Det er veldig beklagelig at vi må si nei. Idretten kan hindre at de unge havner i kriminelle miljøer, mener han. På tross av dårlige baner, har Norge klart å nærme seg toppen av europeisk cricket, forteller Rauf stolt. Ennå venter de på å arrangere hjemmekamp i Oslo. – Det er rett og slett for fl aut å vise fram fasilitetene vi har her, sier han lettere oppgitt. – Hvor kommer engasjementet ditt fra? – Jeg vil skape et bedre Norge for barna mine og andre ungdommer med innvandrerbakgrunn. Dette er landet mitt nå, her skal jeg bo, bli pensjonist og gravlegges. «Jeg vil skape et bedre Norge for barna mine og andre med innvandrerbakgrunn.» AneeS rauf 45 år Prosjektleder i Bymiljøetaten i Oslo Foto: Anita Arntzen fbaargang2015 fbseksjonKON