28 < Fagbladet 6/2015 kontor og administrasjon Pasienter får elektronisk tilgang til egen journal Fra høsten får alle pasienter i Helse Nord tilgang til sin pasientjournal via innlogging på internett. 500 pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) tester nå løsningen. – Vi skal gjennomteste løsningen for å sjekke at alt fungerer. Når testen er godkjent vil også pasienter ved Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og resten av UNN kunne finne pasientjournalen sin elektronisk, sier prosjektleder Tove Sørensen. – Brukervennlig Innlogging skjer via pasientportalen helsenorge.no. En av de 500 pasientene som tester løsningen er Marianne Hofstra. – Tjenesten virker veldig bra. Sidene er informative og brukervennlige, og for pasientene vil det være mye bedre å kunne logge seg inn direkte fra egen pc for å lese journalen. Jeg er i hvert fall kjempefornøyd, fastslår hun. Om sikkerheten har hun ingen betenkeligheter. – Det kan jo være at noen er skeptiske, men for meg fremstår det veldig trygt. Du må jo logge inn med egen id via eksempelvis Altinn. Jeg tror dette vil fungere bedre enn å få tilsendt papir eller cd i posten som man må oppbevare privat, sier Hofstra. – Pasientmedvirkning UNN-direktør Tor Ingebrigtsen mener tjenesten blir et pluss for både pasienter og ansatte i helsesektoren. – Dette vil øke pasientenes innsikt i egen situasjon, og styrker grunnlaget for pasientmedvirkning. Tilgang til journalen vil bidra til å styrke tilliten til helsevesenet og være en nyttig bevisstgjøring for dem som skriver journalene, tror UNN-direktøren. Tekst: VEGARD VELLE KJEMPEFORNØYD: – Som pasient er det mye bedre å kunne logge seg inn direkte fra egen pc for å lese journalen min i stedet for å få den tilsendt i posten, sier pasient Marianne Hofstra. Leder du slik du tror du gjør? En større undersøkelse viser at ledere ikke gjør det de bør gjøre ut fra ønsket resultat. De gjør heller ikke det de egentlig vil gjøre eller det de tror de gjør. En studie av Simon Elvnäs ved det svenske universitetet KTH, har vurdert om ledere gjør det de sier de gjør og hvilken effekt innsatsen har. Ulikt virkelighetssyn Her er de viktigste konklusjonene fra undersøkelsen: • Ledere leder ut fra hvordan de tror ting er. De forteller hvordan ting skal gjøres i stedet for først å lytte til hva medarbeiderne opplever, hva de har gjort og hvilke behov de har. • Ledere og medarbeidere har forskjellig tidshorisont. Lederne tenker framover, hva skal skje fra nå til et gitt tidspunkt i framtida. Medarbeiderne tenker mer på hva de har gjort fra et tidspunkt tilbake i tid til nå, og hvilke tanker og følelser de har rundt dette. Tydelige forventninger – Ledere som er tydelig på hva de vil at medarbeideren skal reflektere rundt, får medarbeideren til å fortelle om tingenes tilstand. I denne typen dialog feiler mange ledere ved at de ikke stiller oppfølgingsspørsmål og havner i en diskusjon. Hadde lederen evnet å stille coachende spørsmål hadde det kunnet ledet medarbeideren inn i en ny prestasjonssyklus, sier Elvnäs til chef.se. VeV Foto: Per-Christian Johansen colourbox.com – Jeg har allerede anbefalt tjenesten til venner og kjente, sier Marianne Hofstra. Hun er en av dem som tester elektronisk tilgang til egen pasientjournal. fbaargang2015 fbseksjonKON