Fagbladet 6/2015 < 29 Justiskomiteen vil øke hemmeligholdet Flertallet i Stortingets justiskomité har besluttet å endre offentlighetsloven slik at byråder kan hemmeligholde sakslister og dokumenter i større grad enn det loven tillater i dag. – Det er trist at stortingsflertallet øker hemmelighold og dermed svekker lokaldemokratiet, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening til eget nettsted. Spesielt svekkes innsynet i kommuner med parlamentarisme. Lovendringen betyr i praksis at innbyggerne i Oslo, Bergen og Tromsø ikke vil ha mulighet til å vite om byrådet diskuterer en sak før det gjøres en beslutning, og saken sendes videre til bystyret. I tillegg til kommunene med byråd, vil også fylkeskommuner med parlamentarisk styrings modell kunne øke sitt hemmelighold av sakslister. Dette gjelder fylkeskommunene i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Hedmark. – Ekstra alvorlig er det at dette skjer gjennom et hastevedtak. Uten utredning og høringsrunde, sier Jensen. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe i Senterpartiet karakteriserer lovendringen som flau, ifølge Bergens Tidende. Partikollega Geir Inge Lien (bildet) var den eneste i komiteen som stemte imot for slaget. VeV Flere kvinner i IT-bransjen De siste to årene har kvinneandelen stått på stedet hvil. I år er trenden er i ferd med å snu. De siste to årene var kun én av fem i IT-bransjen kvinner. Nå er andelen snart én av fire. – Dette er gode nyheter! Vi var veldig skuffet over at andelen ikke økte i fjor, men nå ser vi at det snur. Det er blitt et mye større fokus på mangfold. De fleste ITselskaper har innsett at de trenger både menn og kvinner i alle typer stillinger, inkludert ledere, sier Anne Gretland i Oda-Nettverk, Norges ledende nettverk for kvinner i IT-bransjen. Tiltak som fungerer Oda-Nettverk har noen hypoteser om hvorfor andelen øker: • Virksomheter endrer stillingsannonsene fra å fokusere på kvalifikasjoner og krav til å bli mer visjonære og søkende. • De fronter sine kvinnelige ansatte i rekrutteringsprosessen og skaper rollemodeller. • De etablerer interne kvinnelige nettverk som stimulerer til erfaringsutveksling og økt kunnskap. • De bygger kvinnenettverk ved studiesteder for å øke kunnskapen om bransjen og hvilke muligheter som fins innenfor teknologi og digitalisering. • De har forankret strategien i toppledelsen. Ledelsen viser ved handling at de ønsker å øke kvinneandelen. Synliggjør kvinner eFaktura-selskapet Compello har økt kvinneandelen de siste årene, og har nå 36 prosent kvinner. Administrerende direktør Gustav Line forteller at selskapet er bevisst på hvordan de skal tiltrekke seg kvinnelig ansatte. – Vi bruker alltid bilder av både kvinnelige og mannlige ansatte i markedsføringen, vi oppfordrer kvinner i selskapet til å holde foredrag og yil å ta en synlig rolle i sosiale medier og media. Samtidig streber vi alltid etter å ha minst en kvinne blant finalekandidatene i ansettelsesprosesser. Teknologi og kvinner – Vi hører ofte fra unge jenter at de ønsker å jobbe med mennesker når de skal ut i arbeidslivet. Da er det viktig å fortelle at teknologiske fag passer for dem som vil skape noe for – og arbeide med mennesker, påpeker Gretland. Tekst: VEGARD VELLE BEGGE KJØNN: De fleste IT-selskaper har innsett at de trenger både menn og kvinner på alle nivåer. 17.500 tilsyn ved norske arbeidsplasser Arbeidstilsynet gjennomførte 17.500 tilsyn i 2014, og har økt antall tilsyn med 23 prosent de siste tre årene. Det ble gitt flest reaksjoner knyttet til systematisk HMSarbeid og organisatoriske arbeidsbetingelser, for eksempel mangelfulle arbeidskontrakter. Sikkerhet og krav knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet er det også gitt mange reaksjoner på, ifølge Arbeidstilsynets årsrapport for 2014. Innenfor sosial dumping ble det gjennomført 6000 tilsyn, 1800 av disse var rene sosial dumping-tilsyn, og det ble gitt flest pålegg om ID-kort og lønn. Samlet sett ble det gitt en eller flere reaksjoner i 65 prosent av tilfellene, mens resterende 35 prosent ikke fikk noen reaksjoner. VeV colourbox.com 33+34+33 Helse Miljø Sikkerhet fbaargang2015 fbseksjonKON