30 < Fagbladet 6/2015 Best Sarpsborg kommune er norgesmester i sosiale medier, mange år på rad. Hvordan får de det til? Hvorfor er de så gode? Tekst: VEGARD VELLE Foto: CHRISTIAN CLAUSEN Sar psborg ble i fjor kåret av KS til landets beste kommune på sosiale medier i rapporten Hvordan lykkes kommunesektoren i sosiale medier? De er størst på Facebook. Og andre kommuner valfarter dit for å lære. – Det viktigste er å være til stede i de ulike sosiale mediene, og å lytte og respondere raskt, påpeker Pål Nilsen, enhetsleder i kommunikasjon og service. Han tror Sarpsborg kommune høster fruktene av en satsing gjennom flere år, samt at kommunikasjonsavdelingen er tro mot kanalene de bruker, noe som er viktig for at budskapet skal nå ut til flere på en effektiv måte. Får positivt omdømme – Sosiale medier gir en helt annen mulighet til å føre dialog med innbyggerne, en mulighet kommunen tidligere ikke har hatt. Kommunen kan informere og snakke i det offentlige rom til ikke bare én, men til flere på en gang, forteller Nilsen. Ved å delta i offentligheten på nettet bygger kommunen et positivt omdømme. Folk ser at byråkratene på rådhuset bryr seg om innbyggerne sine. Kommunens ansatte tar vare på folk i nærområdet og sørger for at de får et godt liv. – Som omdømmebyggende har sosiale medier hjulpet oss veldig mye. Ikke minst når vi ut til foreldregenerasjonen mellom 25 og 45, som har både barn i barnehagen og foreldre eller besteforeldre på sykehjemmet. Kommunikasjonsavdelingen responderer raskt på spørsmål, ellers mister folk interessen. Nettsida er navet Den viktigste kanalen til Sarpsborg kommune er nettsida sarpsborg.com. Denne er navet i sosiale medier-innsatsen til kommunen. Her får innbyggerne oppdatert informasjon som ikke endrer seg fra dag til dag, så som åpningstider, søknadsskjemaer og tjenestebeskrivelser. En populær tjeneste på nettsida er en tømmetjeneste. Denne beskriver på en enkel måte når folk får søpla si tømt. Facebook er viktig – Facebook har betydd mye for oss og er en kjempegod kanal. Her har vi den største dialogen med innbyggerne våre, og de kommuniserer også seg i mellom. Kommunen har 13.700 følgere på Facebook. Her tas hverdagslige og større hendelser opp. Folk stiller praktiske spørsmål og får raskt svar. Eller de kommer med tilbakemeldinger, for eksempel om tjenestetilbudet. Noen klager på helsetjenestene, gatefeiinga eller avfallshåndteringa. Da kommer andre inn på tråden med sine erfaringer, som gjerne kan være helt motsatt. Twitter, Instagram og Youtube Kommunikasjonsavdelingen i Sarpsborg bruker også Twitter, Instagram, Youtube og LinkedIn. Effekten av å bruke ulike verktøy er at kommunen når fram til ulike grupper, og at kommunen framstår som mer personlig og mindre som et uhåndterlig vesen. – På Instagram treffer vi ungdommen. Twitter er en mer REKRUTTERING: Sarpsborg tenker utradisjonelt i jakten på nye medarbeidere. Eva Rekvin og Pål Nilsen har blant annet tatt i bruk video. Sarpsborg kommune ligger i Østfold fylke og har 55.000 innbyggere. Kommunen har vedtatt egen kommuneplan for kommunikasjon. De er aktive på sosiale medier og bruker følgende kanaler: Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, LinkedIn, Instagram og CPoint. > i sosiale medier fbaargang2015 fbseksjonKON