Fagbladet 6/2015 < 31 bli b edre i sosiale medier I rapporten Hvordan lykkes kommunesektoren i sosiale medier? har KS gjort følgende hovedfunn: De gode kommunene bruker sosiale medier for å skape engasjement og entusiasme rundt aktiviteter og kunngjøringer, samt å drive trafikk til kommunens nettside. Når det gjelder innbyggerdialog, inviterer de dyktigste kommunene innbyggerne til å stille spørsmål, de svarer raskt på spørsmål og har klare rutiner for videreformidling av henvendelser fra sosiale medier. Slik gis bedre innbyggermedvirkning i kommunale beslutningsprosesser. Sosiale medier er et positivt bidrag til kommunens omdømmebygging. God omdømmebygging bygger på lokalpatriotisme og å dyrke gladsakene i kommunen. De gode kommunene bruker et personlig språk og en uformell tone for å skape engasjement, tar selvkritikk når det trengs og har klare rutiner for å besvare vanskelige spørsmål. Slik kan de gjøre både trivielle og vanskelige spørsmål til omdømmebyggende kommunikasjon. Sosiale medier spiller også en viktig rolle i kommunenes kriseog beredskapsarbeid. De gode kommunene kommuniserer store og små hendelser raskt og effektivt gjennom de sosiale kanalene. Innbyggerne har en forventning om å bli oppdatert på hendelser som angår dem når de velger å følge kommunen i sosiale medier. fbaargang2015 fbseksjonKON