32 < Fagbladet 6/2015 profesjonell kanal, rettet mot media og næringsliv – meningsbærerne. Det er viktig å være her, men med en litt annen stemme enn på Facebook, sier Nilsen. Han framhever også Youtube som viktig. Han forventer ikke at folk søker opp filmene kommunen legger ut. Men filmene brukes for å forsterke budskap som kommunen fronter andre steder. Fant ny kommunikasjonsrådgiver I 2012 brukte Sarpsborg utelukkende sosiale medier i jakten på en ny kommunikasjonsrådgiver. Rekrutteringskampanjen vakte oppsikt i kommunikasjonsbransjen fordi den var så gjennomtenkt og helhetlig. Kommunikasjonsavdelingen opprettet en egen side på kommunens portal, hvor de la inn stillingstekst, en tre minutters video, lenker til hvordan det er å jobbe i Sarpsborg kommune, verdiene kommunen jobber etter og praktisk informasjon til jobbsøkere. Videoen ble publisert på Facebook, Twitter og LinkedIn. Kommunen fikk 43 søkere, uten å ha benyttet noen som helst form for betalt annonsering. – Kampanjen viste at vi kan rekruttere medarbeidere utelukkende gjennom sosiale medier. Vi lærte at det er nyttig å tenke utradisjonelt i jakten på nye medarbeidere. At vi laget video og kun brukte digitale kanaler, ble en snakkis i mange ulike miljøer, forteller Nilsen. Senere har kommunen også rekruttert sykepleiere og ledere på denne måten. Sosialt intranett Også innad i kommunen operer Sarpsborg med sosiale medier, gjennom intranettet. Her kan de ansatte blogge, kommentere og like gjennom Sarpedia – en løsning som er basert på Microsoft Sharepoint. Slik kan de ansatte i kommunen leve som de lærer, med åpenhet og synlighet som ideal. For noen måneder siden vedtok kommunestyret en kommunedelplan, en overordnet strategi for kommunikasjon og sosiale medier. Den legger føringer for de neste 12 årene. – Det er viktig å følge med i timen og å gjøre dialogen enda tettere. Vi har bare sett starten på en spennende utvikling, tror Pål Nilsen. BEST I LANDET: – På Facebook har vi den største dialogen med innbyggerne våre. Her kan også innbyggerne kommunisere seg i mellom, forteller kommunikasjonssjef Pål Nilsen. Sarpsborg kommune er opptatt av at eventuelle kriser også skal håndteres i de sosiale mediene og har laget en plan. Utgangspunktet er å informere om krisehåndtering før en krise oppstår, slik at flest mulig innbyggere vet hva de kan forvente av kommunen i en krisesituasjon. Kommunen har en egen nettside for å fortelle overordnet om kommunens kriseplaner. Slik blir innbyggerne tryggere og bedre forberedt. Krisehåndtering handler ikke bare om store kriser, som terrorangrep eller epidemier. Det handler også om hverdagskrisene, som at strømmen går eller at vannet har forsvunnet. Plan for krisehåndtering Kommunikasjonsrådgiver Camilla Havik Cole har oppsummert det hun har lært av Sarpsborg kommune på bloggen til Arendal kommune, Arendalbeta. n Har en kommunedelplan for kommunikasjon med konkrete tiltak. Planen omfatter IKT, kommunikasjon og omdømme, og er politisk vedtatt. n Prioriterer. n Ansatte med fokus på sosiale medier og ekspertkompetanse på videoproduksjon n Har en plan for arbeidet med sosiale medier: definert hva, hvorfor og hvorfor ikke. n Gode på å fortelle historier – både med bilder og tekst. n Ønsker å sette dagsorden og være aktuelle – egne nyheter er en del av dette. n Bruker et språk og en tone som er engasjerende og lett å forstå. n Har mange dyktige fagfolk (flere journalister). n Har humør og temperament. n Er folkelige. tips fbaargang2015 fbseksjonKON