Fagbladet 6/2015 < 33 D e ansatte ved Nav-kontoret i Røyrvik føler seg uthengt. Da arbeids- og sosialminister Robert Eriksson nylig presenterte konklusjonene til regjeringens ekspertgruppe for Nav, foreslo utvalget blant annet å legge ned kontorer i småkommuner. Ifølge Eriksson er dette et «spennende» forslag. – Det vil kunne løfte slagkraften, gi bedre brukeropplevelse og skape mer naturlig nærhet til en arbeidsmarkedsregion. Jeg tror ikke brukerne er mest opptatt av antall kontorer, men om de får rett hjelp til rett tid, kommenterte statsråden. For å illustrere med et Nav-kontor som godt kunne legges ned, trakk Eriksson fram kontoret i Røyrvik i Nord-Trøndelag, med knapt 500 innbyggere og tre ansatte. At det ville bli lengre avstand til Nav-kontoret mente han var uproblematisk: «Det er ikke stygglangt til Grong, vet du. Du kjører dit på en time. I 1816 kunne jeg vært med deg på det argumentet,» sa Eriksson på pressekonferansen og banket neven i bordet. Reagerte kraftig mot Eriksson I Røyrvik ble ikke budskapet nådig mottatt. – Jeg reagerte kraftig på utspillet. Mange av brukerne våre er ikke i stand til å kjøre. De vil bruke en hel dag på å komme seg fram og tilbake fra Grong med buss. Eriksson sier det vil bli bedre for brukerne, men vis meg en konsekvensutredning som sier at sentralisering er bra for dem, sier Røyrvik-ordfører Arnt Mickelsen (Ap). I Røyrvik føler de Nav-ansatte at de har lykkes. Takken? Kontoret er nedleggingskandidat. Tekst: VeGArD VeLLe Foto: LeIF ArNe hOLMe < hVOrFOr? – hva er motivet for å vurdere å legge ned små Nav-kontorer? er det å sette brukeren i sentrum? spør June hansson (t.v.) og Karen Nordseth ved Nav røyrvik. mot arbeidsministeren SLÅR TILBAKE fbaargang2015 fbseksjonKON