Fagbladet 6/2015 < 35 TRÅKKET PÅ: – Navkontoret i Røyrvik gjør en viktig jobb, og vi er skuffet over at arbeids- og sosialminsiteren peker oss ut som en tjeneste som kan legges ned. sier June Hansson (t.v.) og Karen Nordseth. De får støtte fra ordfører Arnt Mickelsen. som har vært rådende i Norge, at hele landet skal tas i bruk, sier Mickelsen. – At folk kjenner den de skal hjelpe kan også være en fordel. Vi er jo profesjonelle og kan skille mellom sak og person, påpeker June Hansson. Gjør en utmerket jobb – Jeg vil understreke at de ansatte i Røyrvik gjør en utmerket jobb og skal ha all ære og honnør for dette, sier Robert Eriksson til Fagbladet. Han peker på at Nav opplever en økt andel av mennesker med kombinasjonsproblemer knyttet til rus, psykiatri og kroniske sykdommer. Spørsmålet er hvordan disses interesser skal ivaretas. Eriksson tror en løsning er å gi den gode Nav-veilederen mer tid til oppfølging av brukerne enn i dag, og at etaten må snu alle steiner, se på ressursbruken og sørge for en tettere oppfølging. –Vi lykkes ikke godt nok med å få folk i arbeid. Vi må gå fra en byråkratireform til en brukerreform. Jeg registrerer at Vågeng-utvalget konkluderer med at Nav er mer opptatt av tellekanter og skjemaer enn av folk. Det samme sier også mange Nav-brukere til meg. Nav Røyrvik kan bli et underkontor Arbeids- og sosialministeren understreker at han ikke har tatt stilling til om regjeringen skal legge ned de minste Nav-kontorene – garantikontorene. Men han vil ta stilling til innspillene fra Vågeng-utvalget. – Når vi skal gjenreise A-en i Nav, kan det godt hende at vi skal ta utgangspunkt i de naturlige arbeidsmarkedsregioner, og at Røyrvik da kan bli et underkontor av kontoret i nabokommunen Grong. Dersom Røyrvik får beholde et avdelingskontor, blir det heller ikke noe problem med reiseavstanden, mener Eriksson. Statsråden tror ikke en omorganisering vil bety avfolking av distriktsnorge. – Om kloke hoder fortsetter å jobbe både i Grong og Røyrvik, skaper ikke det noen sentralisering, sier han. fbaargang2015 fbseksjonKON