Fagbladet 6/2015 < 37 Hva og hvem har ført meg hit, og hvorfor jobber jeg akkurat her? Når du og virksomheten din er i vater, er neste steg å videreutvikle deg – å ta neste steg i din egen vekst. Dette innebærer å trimme ferdigheter og ta ansvar for egen kompetanseutvikling. Motivasjonen for dette kan være drevet av behag (lyst, vilje, verdier), men den kan også være drevet av et element av nødvendighet, det vi på moderne norsk kaller «sense of urgency». Dette betyr at du må tåle, takle og like videreutvikling, og lage nye mål. Eierskap og lyst trigges av at du finner ut hvorfor du skal ta neste steg. Eierskap og medarbeiderskap går hånd i hånd. For å lykkes i denne «utviklingsreisen» trenger vi minst én god samtalepartner. Dette kan være lederen din, og gjerne også en kollega på samme nivå. Det viktige er at du tar ansvar for å sette av tid til refleksjon i (arbeids-)livet og setter den gode samtalen i system. Da lykkes du bedre, og da lykkes virksomheten bedre. Du påvirker andre mer enn du aner. Dialog er bestevennen til innsikt, og vi trenger hverandre for å skape den virkeligheten vi ønsker å se. Ting skapes to ganger – først i sinnet, dernest i virkeligheten. Med en god samtalepartner og økt selvinnsikt vil du være mer for andre. Det å kunne bidra i andres liv gir økt yrkesstolthet, økt livsglede og økt arbeidsglede – ta med deg dette inn i din arbeidshverdag. Her vil dine bidrag og dine relasjoner på arbeidsplassen – og i livet for øvrig – være gode veivisere. colourbox.com fbaargang2015 fbseksjonKON