Sogn Jord- og Hagebruksskule • Norges einaste heiløkologiske landbruksskule. • Tar inn elevar frå heile landet, og har også mange utanlandske elevar. • Ligg på den gamle prestegarden i Aurland i Sogn. GARDSOST: Inga Flinck på skulens ysteri lagar ost av både ku- og geitemjølk. Mange tidlegare kursdeltakarar har fått prisar for ostane sine. • Brukar garden som klasserom. Garden har mjølkekyr, sau og geiter og eit par arbeidshestar og økologisk produksjon av grønsaker, potet og eple. • Produkta frå gardsdrifta blir selde i eigen gardsbutikk på skulen og på lokale marknader. < fbaargang2015 fbseksjonKON