2 < Fagbladet 6/2015 30 33 36 28 4 Oppsagte jobber fram til rettssaken 10 TEMA: Glødende engasjement 18 Stian (17) tar over arven i Ap-bastionen 20 PORTRETTET: Natalina Jansen 27–38 SAMFERDSEL OG TEKNISK 40 FOTOREPORTASJEN: Praktisk lære 46 Innvandrere kan avgjøre valget 50 Fra Guantánamo til Uruguay FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Viktig å rekruttere kvinner 38 Seksjonslederen 53 Debatt 56 GJESTESKRIBENT: Hannah Wozene Kvam 58 Oss 60 Kryssord 62 ETTER JOBB: Skjærgårdskvinnen Store trønderske bioplaner Trondheim har mer enn 200 bybusser, som i dag kjøres på fossil naturgass. Nå kan det gå mot drivstoffproduksjon av matavfall i Verdal, og biogass på tankene til Trondheims-bussene. Født i en storm Konserthuset Stormen i Bodø ble vedtatt mot en bølge av protester og innsigelser. Nå er alle bare stolt av Nord- Norges nye storstue, som åpnet i vinter. Jenter med tøff skoledag Vilde Bø (15) demonstrerer stålvilje til oppmuntrende rop fra brannkonstabel Thea Vagle. En ettermiddag på Kongsberg brannstasjon med røykdykkertester skal inspirere ungdomsskolejenter til utradisjonelt yrkesvalg. Brannkvinner ønskes Det er tradisjonelt menn som blir brannkonstabler, men brann- og redningstjenesten må rekruttere fl ere kvinner, skriver fokusforfatter Torbjørn Mæhlumsveen. INNHOLD 10 46 Tema Natalina Jansen fi kk til det umulige. Hun fi kk den norske staten til å beklage overfor rom, hun fi kk Oslo rådhus til å heise romfl agget på den internasjonale romdagen og hun ble invitert til Kongen. Rom og kvinne – og steintøff Rollemodeller i valgkampen Tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn er i gang med å mobilisere innvandrere foran høstens kommunevalg. For Rafi a Rani og Li Tan er det en selvfølge å bruke stemmeretten. 20 Foto: Ole Morten Melgård Foto: Christian Vassdal Foto: Christian Vassdal Kjemper for byens eksistens Engasjement kan være slitsomt – men også helsebringende. I Kristiansund slåss Jorunn Bjøringsøy for sykehuset. Hun er en av de brennende sjelene du møter side 10–17. ISSN 0809-9278 Foto: Christian Clausen fbaargang2015 fbseksjonSAM