Fagbladet 6/2015 < 11 I nge Blix-Arna irriterer seg grønn over utviklingen. I 2014 handlet Bufetat tjenester for 1,3 milliarder kroner, og store aktører står utenfor døra og venter på å slippe til. – Men jobben må gjøres, og det offentlige barnevernet får stadig mindre penger, blir mer og mer pressa på pris. Kommunene leier inn saksbehandlere fra private fi rmaer som sitter og lager vedtak i barnevernssaker. Små aktører kjøpes opp, og store private selskaper overtar og drifter institusjonene. – Jeg prøver å fi nne svar på hvordan denne omstillingen til storstilt privatisering i barnevernet kan være mulig. Da jeg først begynte, tenkte jeg: Det kan ikke være slik. Men realiteten er enda verre enn jeg trodde. Noen tjener grisemye penger, og det går ut over både tilbudet til ungdommene og lønna til de ansatte. – Kommunene har mulighet til å gjøre noe med dette. De kan sette krav til innkjøp, til hvilke aktører de skal kjøpe tjenester fra. Slike krav er vanlige på andre områder, men det virker som det er tabu når det er snakk om innkjøp av tjenester i barnevernet. – Jeg blir matt og irritert, men det nytter ikke å gi seg. Når du møter veggen, må du bare begynne å klatre. – Heldigvis klarer jeg å koble ut, ellers hadde jeg blitt gærn. Men det hender at vennene mine sier: Ikke bli så jævla politisk, da! – Det er mange rare sammenhenger når du begynner å nøste i dette. Det er noe gærnt når norske kommuner kjøper barnevernstjenester fra selskaper som også har interesser i våpenproduksjon. Inge Blix-Arna 45 år Miljøarbeider i Bufetat «Hvorfor lar kommunene private tjene grisemye på barnevernstjenester?» Hjerneforskere opererer med to typer lykke: tilfredshetslykke og engasjementslykke. tilfredshetslykke er knyttet til velvære og økonomi. Engasjementslykke handler om å være oppslukt av noe og å realisere sitt potensial, og dette er en mer varig form for lykke. bLIR DU LYKKeLIg aV Å VÆRe engasJeRt? Kilde: Wikipedia Foto: Anita Arntzen fbaargang2015 fbseksjonSAM