Fagbladet 6/2015 < 13 Ger ds mann var 47 år, han spilte fotball, var fotballtrener, jeger og løp i fjellet – så fi kk han hjerneblødning og ble pleiepasient over natten. – Jeg sloss for å få ham hjem. Alternativet var alders- og sykehjemmet. Det er ikke et verdig tilbud for en ung mann. Jeg fi kk det som jeg ville, men da begynte neste kamp. Kampen for et verdig avlastningstilbud. – Mannen min har brukerstyrt personlig assistent. Jeg har valgt å ha assistenter hjemme mest på dagtid – når jeg er på jobb og barna er på skolen. Resten av døgnet tar jeg jobben selv for at vi kan ha et slags privatliv. På dagtid er hjemmet vårt fylt av assistenter, ergoterapeut, synspedagog, logoped, hjemmesykepleier. De gjør alle en fantastisk jobb, og vi hadde ikke klart oss uten dem. Men det er ikke et hjem lenger, det er en institusjon. Gerd viser oss det som var ekteparets felles soverom. Ektesengen er erstattet av en sykeseng, en løfteanordning, av medisinsk utstyr. Gerd sover et annet sted. Hver fjerde uke er mannen på avlastning. På kommunens alders- og sykehjem. – Jeg trenger mer avlastning, men ikke der han er i dag. Jeg vet at andre kommuner har boliger som brukes til avlastning, der man kan få møte mennesker på sin egen alder. Det hadde vært et godt alternativ for oss også, men slikt er det kanskje større vilje for å få til i en større kommune enn Aurland, undrer Gerd. – Politikerne ser ikke mennesket og familiene bak rullestolen, ser ikke hvordan folk sliter seg ut fordi de ikke har noe valg. Det går på prioriteringer, og politikerne er nøkkelen. Men ingen ting skjer. Jeg blir forbanna; hør på oss da! – Nå er jobben den eneste «friheten» jeg har, der jeg kan komme meg ut og møte andre mennesker. Resten av døgnet er jeg låst hjemme som sykepleier. Hvis hjemmet mitt var en bedrift, ville den blitt stengt av Arbeidstilsynet for lenge siden. Dette går ikke mye lenger. «Hvis hjemmet mitt var en bedrift, ville den blitt stengt av Arbeidstilsynet.» gerD thy 52 år Sekretær Aurland av befolkningen (over 16 år) bidrar årlig med frivillig arbeid i regi av frivillige organisasjoner. Dette er den høyeste andelen som er målt på verdensbasis. Norge deler førsteplassen med Sverige. 48 % Kilde: frivillighetnorge.no Foto: Ole Morten Melgård fbaargang2015 fbseksjonSAM