Fagbladet 6/2015 < 23 Når du vil lære Kompetanse bidrar til høyere kvalitet i tjenestene, mer fornøyde brukere og økt trygghet i jobben. Vi tilbyr en rekke kurs, konferanser, studier og bestillingsoppdrag rettet mot offentlig sektor. Les mer på fagakademiet.no Bestillingsoppdrag: Fagakademiet er samarbeidspartner for utvikling av kompetanse i ulike organisasjoner og virksomheter. Vi tilbyr aktuelle kurs, studier og konferanser, som vi skreddersyr slik at oppdragsgiver får: • tilpasset innholdet til organisasjonens behov og mål • tilrettelagt gjennomføring av kurs og studier på tidspunkter og steder som passer organisasjonens ansatte og/eller organisasjonens prosesser • best mulig læring/utvikling i organisasjonen Kurs: • Ansettelse og oppsigelse i kommunal sektor • Byggdrifterfaget (teori til fagprøve) • Hovedverneombud - roller og oppgaver • Fremtidens arkiv og dokumentsenter • Forvaltningsloven og offentleglova - på en dag! • Introduksjonskurset ART - trening av barn og unges sosiale kompetanse • Saksbehandling og forvaltningsrett • Skrivekurs - for deg som er opptatt av klart språk • Servicekurs for førstelinjetjenesten Konferanser: • Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2015 • Konferanser for helsesekretærer • Konferanse for skolesekretærer • Brostein Studier (fra 5-60 studiepoeng): • Lederutdanning helse og omsorg • Kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid • Veiledning og coaching fagakademiet.no • E-post: post@fagakademiet.no • Tlf.: 417 84 200 fbaargang2015 fbseksjonSAM