Samferdsel og teknisk «Hvis branntjenesten også ender opp med 12 distrikter, er det grunn til å frykte for lokalkunnskapen.» Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Fagbladet 6/2015 < 27 Kan få biogass på tanken I april begynte Trondheim å kjøre med biogass importert fra Sverige på noen av sine bybusser. I framtida kan det bli full drivstoffproduksjon av matavfallet til trønderne. Side 28 Stolte av Stormen Scenetekniker Svein Bjørhusdal loser kollegene gjennom korridorer og saler i et konserthus med 191 rom. Bodøs nye konserthus Stormen har gitt hele landsdelen en vitamininnsprøytning. Side 30 Foto: Tom Melby Begynner tidlig Brannsjef Rita Kirsebom ved Kongsberg brann- og redningstjeneste inviterer ungdomsskolejenter til venninnedag på brannstasjonen. Ideen er å styrke rekrutteringa til yrket ved å starte tidlig. Side 33 Vil rekruttere kvinner FOKUS: For å rekruttere flere kvinner, bør brann- og redningstjenesten vurdere å innføre graderte fysiske krav, selv om forslaget vil møte motstand, skriver Torbjørn Mæhlumsveen, brann- og redningssjef i Trøndelag. Side 36 fbaargang2015 fbseksjonSAM