Fagbladet 6/2015 < 29 Fagforbundet er blant 20 organisasjoner som ber om totalforbud av fossilt brennstoff til oppvarming i nye bygg. Naturvernforbundet har sammen med Bellona og Zero tatt initiativ til en fellesuttalelse for fossilfrie nybygg når nye tekniske forskrifter trer i kraft. 20 organisasjoner fra både fagbevegelsen, miljøorganisasjoner og aktører innenfor energi- og byggnæringen har undertegnet uttalelsen. Uten unntak Bakgrunnen er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår forbud mot bruk av fossilt brensel i nye bygg, men vurderer å gi unntak for å bruke gasskjel til topplast. Det unntaket mener organisasjonene er unødvendig. – Å tillate fossil gass er verken nødvendig eller framtidsrettet. Et totalforbud av fossilt brensel vil være mye enklere for byggherrer, næring og myndigheter. I tillegg vil det gi markedet et tydelig signal, uttaler de 20 organisasjonene. Samstemte organisasjoner Følgende miljø- og fagorganisasjoner og aktører i energi- og byggenæringen står bak uttalelsen: Naturvernforbundet, Bellona, Zero, Natur og Ungdom, Greenpeace, Framtiden i Våre Hender, Besteforeldreaksjonen, Klimapartnere Agder, Fagforbundet, Grønn Byggallianse, Norwegian Green Building Council, Energi Norge, Norsk Eiendom, Norsk Teknologi, Norsk fjernvarmeforening, Norsk bioenergiforening (Nobio), Norsk Varme, Solenergiforeningen, Rockwool, Asplan Viak, Skanska, Hafslund og Aspelin Ramm. OT Byggdrifterfaget ble godkjent som fagbrev i august i fjor. Da hadde blant annet Fagforbundet jobbet i nesten ti år for å få fagbrev for byggdriftere (vaktmestre) på plass. Læreplanen ble gjort gjeldende fra 1. august, og både erfarne vaktmestre og nye lærlinger er allerede i gang med å ta fagbrev. Klare 15. september Etter initiativ fra Fagforbundet Finnmark, har Fagakademiet utarbeidet et nettstudium som ble presentert for faggruppe vaktmestre i mai. – Vi vil tilby studiet fra 15. september. Først skal det testes i sommer på tre, fire vaktmestre fra Fagforbundet, forteller kompetanserådgiver Øyvind Tingstad i Fagakademiet. Han oppfordrer folk i faget til å ta fagbrevet. – Et fagbrev gir formell kompetanse og er med på å trygge din posisjon i arbeidsmarkedet. Med fagbrev sikres kvaliteten på arbeidet, noe både den ansatte, arbeidsgiver og brukere av byggene vil dra nytte av, påpeker Tingstad. Tilrettelagt for de fleste Studiet til fagbrev som byggdrifter er både tilrettelagt for praksiskandidater med bakgrunn som vaktmester eller fra annet relevant arbeid med vedlikehold og drift av bygg, og for lærlinger. – Det er også aktuelt for dem som har annet fagbrev fra før, men som ønsker ny kunnskap innenfor drift og vedlikehold, sier Tingstad. Tilbyr finansiering Fagakademiet lover kyndige tilbakemeldinger fra nettlæreren. I tillegg vil det være mulig å ha kontakt og føre diskusjoner med andre deltakere via nettforum. Fagakademiet vil også være behjelpelig med å organisere oppstart av studieringer. – Studiet inneholder relevante oppgaver, selvtester, videoer med mer, forteller Tingstad. Fagforbundet tilbyr en finansieringsordning på inntil 12.000 kroner per år for medlemmer som vil delta. Les mer om ordningen på Fagforbundets nettsider. Tekst: OLA TØMMERÅS NYTT STUDIUM: Vaktmestere med lang erfaring eller lærlinger, kan nå ta teoridelen til fagbrev byggdrifter på nett. Foto: colourbox.com 20 organisasjoner krever fossilfrie bygg Nettskole for byggdriftere Nå er et nettskoletilbud for byggdriftere klart. Fagakademiet vil tilby studiet på nett fra og med denne høsten. fbaargang2015 fbseksjonSAM