30 < Fagbladet 6/2015 T omta hadde stått tom i Bodø sentrum i nesten tre generasjoner, helt siden tyskerne bombet byen sønder og sammen 27. mai 1940. Etter mange år som bussoppstillingsplass startet debatten om hvordan ei så stor sentrumstomt kunne brukes. I 1999 sa noen kulturhus. Det ble ikke kulturhus. I vinter åpnet et helt kulturkvartal med et av landets dyreste og mest avanserte konserthus. Veien dit har vært belagt med innsigelser og protester. «Alle» var imot «Et flertall er imot,» kunne avisa Nordland melde i 2009, to år etter vedtaket om at busstomta skulle bli kulturkvartal. Enda flere sa nei året etter. Det ble krevd folkeavstemming om å bruke så mye penger på konserthus. Protestene var enda mer høylytte da bidraget fra de engelske arkitektene Daniel Rosbottom og Dawid Howarth ble valgt. Helt feil, sa 82 prosent i avisas meningsmåling. I vinter snudde stemningen. Folk gikk mann av huse for å besøke den nye storstua. 30.000 entret dørterskelen de første ukene. Stormen gjør stolt – Bodøværingene er stolt av Stormen i dag, forteller Stormen-sjef Sturla Hagen. Navnet ble valgt blant 714 bidrag i en navnekonkurranse. Hagen mener det er midt i blinken for bygningene, som ligger et lite kvartal fra kaia. – Det beskriver både stedet Bodø og den stormfulle prosessen med omkamper og omgjøringsvedtak, mener han. Like mye som kritikken gikk høyt i årene før Stormen ble realisert, har rosen vært sterk i ettertid. Teater- og kulturteknikere definerer salene blant de beste i verden, og om ikke Bodøværet gir besøkende musikere bakoversveis, så gjør lydkvaliteten det. Og besøkende forteller om sine opplevelser: The Guardian har viet både hus og prosess bred omtale, The Telegraph foert flate ,,Fy < Nord-Norges nyeste stor- stue tar publikum med storm. Så heter den da også Stormen, og ble født i en storm av protester. Tekst: Ola Tømmerås Foto: Tom Melby kulturhus fbaargang2015 fbseksjonSAM