Fagbladet 6/2015 < 31 sTOrsTUe: – Det gjør noe med kulturlivet når vi har et hus som dette, sier scenetekniker og arrangementansvarlig svein bjørhusdal. fbaargang2015 fbseksjonSAM