32 < Fagbladet 6/2015 kåret bygningene til årets mest interessante og Statens byggeskikkpris går i år – ikke overraskende – til Stormen. Rocken overlevde – Fy fl ate for et hus. Fancy. Nesten sykt. Det hviskes i rekkene blant kultur- og teaterteknikere fra hele landet på omvisning i storsalen når scenetekniker Svein Bjørhusdal demonstrerer hvordan veggene kan justeres. Med et tastetrykk har han gjort om veggprofi lene i hele salen fra myke til harde og et nytt akustisk bilde som resultat. Lydteknikere som kommer hit, sier bare wow. Salene er allerede etterspurt til liveopptak, forteller Bjørhusdal, som er arrangementsansvarlig og scenetekniker i tillegg til ansvarlig for rockeklubben Sinus. – Mange var skeptisk til å fl ytte rockeklubben inn i et konserthus, men kritikken har allerede forduftet. Frykten for at miljøet skulle smuldre vekk i et stort konserthus viste seg å være ugrunnet. Sinus har doblet omsetningen i løpet av vintermånedene. Vi ser at klubben har beholdt det gamle publikummet i tillegg til nye besøkende, forteller han. Landets beste bandlokale Lokale band får øve her hver dag det ikke er andre arrangementer. – Våre band har garantert landets beste øvingslokale. Hit kommer både rockeband, storband og kor. Bodø er allerede en rockeby, og det blir spennende å se hva som vil skje med musikken i byen framover med disse mulighetene, kommenterer han. Teknologisk vidunder Omvisningen går videre til rommet teknikerne er mest stolt over – lydstudioet. Dette er noe av det kuleste på hele huset, mener Bjørhusdal. Fra studioet går til sammen 68 mil med kabler for lyd og bilde. Her kan vi gjøre liveopptak fra alle saler, for teller han, mens besøkende kolleger tar plass ved skjermen. Akkurat nå viser den scenen i storsalen der de akkurat har vært. De ser alle musikere fra alle vinkler og det kan for eksempel gis beskjed om å endre plassering på en mikrofon for å få best mulig lydbilde. Skapt for allbruk De 191 rommene er skapt for å utnyttes til alle mulige formål. Vegger kan fl yttes og snus. Seks barer kan rigges og fjernes etter behov. Orkestergrava kan fjernes og gjøre plass for fl ere stolrader på knappe 2,5 timer. Rockeklubben har en mesanin som kan skilles ut og gjøres til for eksempel et alkoholfritt område under konsertene. Daglig leder Sturla Hagen beskriver bygget slik: – Vi har lykkes med å skape et bygg som er svært godt egnet til mange ulike formål, uten å være dårligere til noe. stOrMEN • Teater- og konserthus med bibliotek og litteraturhus. • Åpnet 14. november 2014. • Totalt 191 rom. Storsal med kapasitet til 942 besøkende, lillesalen tar 255 og rockeklubben 460. • Et fl erbrukshus for alle typer musikk- og kulturarrangementer. • Moderne lydteknikk og demping gjør det mulig med parallelle konserter. • 20.000 mennesker besøkte Stormen de seks første ukene. • I mai 2014 hadde kulturhuset i Bodø 13 ansatte. I november samme år var tallet økt til 27. • Pris 1,181 milliarder kroner. Beregnet driftskostnad er 20 til 25 millioner. FINANsI ErING • Statstilskudd: 161 millioner • DA-midler (næringsrettede utviklingsmidler): 200 millioner • Momskompensasjon: 167 millioner • Kapitalfond: 60 millioner • Lån: 245 millioner • Lokale aksjer: 348 millioner allbrUKsHUs: I tillegg til konserthus har bodø fått nytt bibliotek og litteraturhus. INDreFIleTeN: lydstudioet har opptaksmuligheter og konroll som de fl este bare drømmer om. fbaargang2015 fbseksjonSAM