Fagbladet 6/2015 < 33 ett er å tte minutter på tredemølla applauderer venninnene. Med stålvilje har Guro Sandvin bestått den første av fl ere beryktede røykdykkertester. Hun hiver etter pusten og motstår fristelsen til å vrenge av seg utstyret som veier godt og vel halvparten av hennes egen kroppsvekt. Med blikket festet til brannkonstabel Thea Vagle, biter hun tenna sammen og gyver løs på neste test: armhevinger med utstyret på. Bidrar til rekruttering Det er venninnedag på Kongsberg brannstasjon. Seks tenåringsjenter fra Tislegård ungdomsskole prøver seg på opptakskravene til røykdykkere. De skal få teste utstyr, biler og kraner, få kunnskap om forebyggende brannarbeid og beredskap, og om å være brannkonstabel og feier. Brannsjef Rita Kirsebom er vert. Hennes idé er å styrke rekruttering av kvinner ved å vekke interesse blant unge jenter tidlig og gi dem kunnskap om brannog redningsarbeid før de gjør sine yrkesvalg. Informerer ikke om redningsarbeid Av 12.000 ansatte i landets brannog redningsvesen er knappe tre prosent kvinner, og kun et titalls i beredskap. Hvordan antallet kan økes, er stadig til debatt – også på siste brannkonferanse i Trondheim. Det er delte meninger i BrannNorge om å kvotere i et yrke der fysisk styrke og kondisjon er blant forutsetningene i jobben, men de Guro Sandvin (14) puster tungt. Det er kokende varmt i den isolerte røykdykkerdressen. Flaska på ryggen tynger. Tredemølla går fortere. TØFFe TaK Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: CHRISTIAN CLAUSEN < for tøffe yrkesvalg fbaargang2015 fbseksjonSAM