34 < Fagbladet 6/2015 fleste er enige om at det trengs flere kvinner på brannstasjonene, flere på søkerlista og flere som består opptaksprøvene. På Kongsberg brannstasjon vil ledelse og stab gjøre noe med nettopp det. De mener langt flere jenter kan konkurrere mot mannlige søkere på like vilkår. – Å invitere ungdomsskolejenter kan være et effektivt virkemiddel, mener Kirsebom, og peker på et generelt problem for rekruttering: – Brann- og redningsarbeid blir ikke engang nevnt i yrkesveiledningen på ungdomsskolen. Mange har liten eller ingen kunnskap om våre yrkesgrupper. Første «jentetropp» Brannsjefen sendte invitasjon til distriktets ungdomsskoler. Der oppfordret hun jentene til å ta med ei venninne og komme på stasjonen. De seks jentene er første tropp. En noe beskjeden respons, men Kirsebom regner med at interessen vil øke. – Vi skal gjenta dette til høsten, og jeg antar at vi får besøk av flere etter hvert som det blir kjent, sier Kirsebom. – Ansett de beste I gymsalen overtar Vilde Bø (15) røykdykkerutstyret. Brannkonstabel Thea Vagle loser og oppmuntrer jentene gjennom røykdykkertestene. Hun er eneste kvinne i beredskap på Kongsberg brannstasjon, men har kvinnelige kolleger i forebyggende arbeid, som feier og i administrativ ledelse. Selv scoret hun høyest av alle søkere på samtlige tester da Kongsberg trengte ny brannkonstabel i fjor, kan hennes kolleger fortelle. – Ikke minst for kvinnene selv er det viktig å vite at de er ansatt på grunn av ferdigheter og skikkethet, komOPP, OPP, OPP: Guro Sandvin er sterk, men er hun sterk nok når utstyret veier nesten halvparten av kroppsvekta? Brannkonstabel Thea Vagle oppmuntrer. fbaargang2015 fbseksjonSAM