Fagbladet 6/2015 < 35 – Kommer ikk e av seg selv Holdninger, mannskultur, feilslåtte rekrutteringsprosesser og troen på at den sterkeste er den beste. Det var rekken av utfordringer brannsjef Torbjørn Mæhlumsveen i Trondheim satte fingeren på da han innledet om rekruttering av kvinner til yrket på årets brannkonferanse. Trondheim har lykkes i å rekruttere mange kvinner til brann- og redningsvesenet. Av 350 ansatte er 40 kvinner, hvorav 10 er ansatt i beredskap. Mæhlumsveen er likevel langt fra fornøyd. På konferansen brukte han sin bakgrunn fra en annen mannsbastion, Forsvaret, for å illustrere utfordringene. – Etter flere tiår er kvinneandelen blant befalet i Forsvaret fortsatt under ti prosent. Det er knapt økende til tross for at flere regjeringer har vært opptatt av dette. Og det er ikke kvinnene som skal forandre seg for å få til det. Det er det Forsvaret som skal, sa han, og overførte dette til brann- og redningsvesenet, der han ser liknende mekanismer. – Det hjelper ikke å rekruttere kvinner dersom det forventes at de endrer seg i tråd med kulturen i det mannsdominerte miljøet. Da får vi en lite konstruktiv runddans, påpeker han. Mæhlumsveen utfordrer også oppfatninger om opptaksprøvene. – Vi må ikke ha så høye krav at kompetente, godt trente og dyktige kvinner ikke kommer inn, sa han, og avviser at de som scorer høyest på fysiske tester alltid er de beste brannkonstablene. – Det fins damer som er mer enn kapable fysisk til å være i tjeneste, men som kan ryke ut dersom de bare skal konkurrere om å være sterkest, sier han. Han peker også på mangelen på nasjonale retningslinjer for rekruttering, at rekruttering ofte skjer gjennom familie og bekjente, lite kunnskap generelt i befolkningen og lite åpne ansettelsesprosesser. – Vi må bryte opp ansettelsesråd med menn i femtiåra, og alle må se seg selv i speilet og vurdere holdningene sine, oppfordrer brannsjefen i Trondheim. menterer kollega Tore Rakvåg. Han gir uttrykk for at det utelukkende er positivt å bryte opp manndominansen i brann og redning. – Teknisk sett er det ingen forskjell i utøvelse av arbeidet, men det gjør noe med miljøet, samstemmer kollegene. Fikk ny, spennende kunnskap Thea Vagle og hennes kollega Gunnhild Pedersen fra forebyggende, forteller jentene om hverdagen på en brannstasjon, om mangfoldet av arbeidsoppgaver, om samhold, om tester og trening. Tenåringsjentene lytter og gyver løs på flere beryktede tester – med en innbitthet som lover godt for framtidig rekruttering. De må gi tapt i noen tester, men reiser hjem med kunnskap som skolen aldri har klart å gi dem. TILBYR KUNNSKAP: Brannsjef Rita Kirsebom vil gi jenter kunnskap om brann- og redningsyrket så tidlig som mulig. 20 KILO: Typisk røykdykkerutstyr. Brannkonstabel Thea Vagle viser og demonstrere. «Vi må ikke ha så høye krav at kompetente, godt trente og dyktige kvinner ikke kommer inn.» fbaargang2015 fbseksjonSAM