Fagbladet 6/2015 < 37 Det er relativt lite kunnskap i befolkningen om det varierte brannyrket, og dette begrenser søkermassen. De fysiske kravene er de samme for kvinner og menn, og dette kan være en utfordring i et mangfoldsperspektiv. Forsvaret har differensierte fysiske inntakskrav, og etablerte sommeren 2014 et eget opptak for kvinner til fallskjermjegerkommandoen. Dette ble gjort som en erkjennelse av at det ikke er mulig for kvinner å konkurrere med menn når fysisk kapasitet og styrke er en dominerende del av opptaks- og seleksjonskriteriet. Brann- og redningstjenesten bør komme til den samme erkjennelsen, og vurdere å innføre graderte fysiske krav, selv om forslaget vil møte motstand. Kvinneandelen må økes betraktelig, og forholdene må legges enda bedre til rette for mangfold. Tester må tilpasses og garderobeforhold må tilrettelegges. Utstyr, uniformer og verneutstyr må utformes slik at det er tilpasset alle fasonger og størrelser. Uansett dreier dette seg først og fremst om å utfordre våre egne holdninger. Vi må etablere en forståelse for at fl ere kvinner fører til at blir bedre i stand til å utføre sine oppgaver, og at mangfold vil være svært positivt for arbeidsmiljøet. Dette gjør vi ikke gjennom å ansette kvinner som deretter blir påvirket til å oppføre seg som menn. Det er brannvesenets holdninger som må endre seg, ikke kvinnene. «Halvparten av den norske befolkningen er kvinner, og vi går trolig glipp av svært mange gode kandidater til yrket.» Illustrasjonsfoto: Anita Arntzen fbaargang2015 fbseksjonSAM