STEIN GULDBRANDSEN seksjonsleder «Nærpoliti» høres fint ut. Så klart vi ønsker et politi som er til stede over alt i lokalsamfunnet. Men ordet skjuler store deler av sannheten. Det regjeringspartiene kaller «nærpolitireformen», vil i virkeligheten helt endre betingelsene for redning, brann og helse, og reformforslaget tar overhodet ikke opp disse konsekvensene. Stortinget bør ikke gjøre så store endringer uten å utrede hva som skjer med de berørte instansene, og uten at noe samarbeid med dem for å finne det ut, er foreslått. Forslaget om ny organisering av politiet beskriver ikke hvor mange lokale politistasjoner det blir. Det kan bety en ytterligere svekkelse av de lokale polititjenestene. Styring gjennom politiråd i de nye politidistriktene vil definitivt svekke kommunenes mulighet til å påvirke hvordan tjenestene organiseres lokalt. Hvis politiske lokalmyndigheter mister innflytelsen over eget politi, passer ikke ordet «nærpoliti» like godt lenger. Den nye politistrukturen vil trolig ha betydning for framtidige branndistrikter. Hvis branntjenesten også ender opp med 12 distrikter, stikk i strid med det brannstudien anbefaler, er det grunn til å frykte for lokalkunnskapen. Å kalle noe slik «nært» er litt av en tilsnikelse. Sist, men ikke minst, kan lokalsamfunnet miste innflytelsen over sine egne nødtjenester. Justisdepartementet foreslår samlokalisering for politi og brann, og skal legge til rette for å ta med også 113-sentralene. I dag er det helsetjenesten som håndterer flest nødmeldinger og akutte hendelser, og samhandler med de andre nødetatene i bare fire prosent av oppdragene. Likevel er verken juridiske, administrative, faglige eller økonomiske følger av samlokalisering utredet. Heller ikke redningstjenesten, med sin lokale innsats og innslag av frivillige, men ledet av politiet, blir viet plass i forslaget. Dette er for tynt grunnlag til å fatte så viktige beslutninger. Nært kan fort bli fjernt. Nye Insta 800-eksperter 18 Insta-kontakter og medlemmer av Faggruppe renhold i Fagforbundet deltok på videregående kurs i renholdsstandarden NS Insta 800 i mai. Kurset ble holdt på Teknologisk institutt. 18 tok eksamen på nivå tre og fire. Et flertall søkte også om Sintef-sertifisering. PF «Hvis branntjenesten også ender opp med 12 distrikter, er det grunn til å frykte for lokalkunnskapen. » 38 < Fagbladet 6/2015 Reform på tynt grunnlag Vil du sitte i prøvenemnda for renholdsfagbrev? Akershus fylkeskommune søker etter fire fagpersoner som kan lage, gjennomføre og vurdere fagprøver i renholdsfaget. Det er forventet mange fagprøver i renholdsfaget i årene framover. Akershus fylkeskommune holder nå på med å oppnevne nye nemnder i alle fag for perioden fra 2016 til 2019. OT LO ingeniørkonferanse i oktober 13. oktober avholdes den første konferansen i regi av LO Ingeniør, en overbygning for ingeniører i LO-forbundene Industri Energi, NTL, Fagforbundet, EL & IT, Forbundet for Ledelse og Teknikk. Konferansens tittel er Ingeniørenes rolle i Norge. Det blir et tydelig faglig innhold og inkluderer temaer som innovasjon og omstilling, framtidas byer, klimautfordringer og infrastruktur. Konferansen er gratis og holdes på Hotel Royal Christiania i Oslo. Påmelding og fullstendig program på lo.no. OT Studentkonferanse om framtidas arbeidsliv Konferansen holdes 10. og 11. oktober på Hotell 33 i Oslo. Blant temaene er hva vi skal leve av i framtida, LOs rolle i høyere utdanning og forsvar av den nordiske modellen. OT RENHOLDSEKSPERTER: Bodil Rieber-Siring, Bjørn Otto Ødegård, Mette Røyås Ourom, Bjørn Ivar Olsberg, Eva Iren Slemmen, Sølvi Kristensen, ZsuZsanna Meszaros, Helene C. Christensen, Inge Hofsøy, Frøydis Hegna, Siren Hope, Eli Gletne, Mariann Brude Kvande, Hege Dørum, Inger-Lise Vigdal, Torunn Mariann Midttun, Torun Syvertsen, Mette Sætervold, Ann Elisabeth Sandvold, Gøril Beinset og kursleder Ann-Kristin Mork. fbaargang2015 fbseksjonSAM