I sommer er det ekstra gunstig å være LO-favørmedlem når du bor på et Nordic Choice-hotell, og med over 100 hoteller fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, finner du garantert et som passer deg og dine ferieplaner. Du kan fritt velge mellom de ulike kjedene, og du benytter deg av rabatten så mange ganger du vil. PS! Du får også 10 % rabatt på alle våre hoteller i Sverige, Danmark og Baltikum. Booking: Gå inn på choice.no og legg inn kampanjekode 64968 eller gå inn via lofavor.no 20 % HOTELLRABATT PÅ SOMMERPRISENE VÅRE SOMMERLYKKE! Fagbladet_200x116.indd 1 01/06/15 14:59 Bruk stemmeretten TRYGG JOBB ELLER UTRYGG HVERDAG? Med endringene i arbeidsmiljøloven har regjeringen gjort arbeidslivet mindre trygt. Nå kan arbeidsgiverne selv bestemme om de skal ansette deg i fast eller midlertidig stilling. Du kan bli pålagt lengre arbeidsdager, og mer søndagsarbeid. Kommunene er landets største arbeidsgiver, og mange har allerede sagt at de ikke ønsker de nye reglene. Derfor er årets kommunevalg også et valg om arbeidslivet. Høstens kommune- og fylkestingsvalg vil også ha stor betydning for utviklingen av velferdstilbudet i din kommune. En usosial skattepolitikk og privatisering svekker fellesskapets evne til å løse viktige oppgaver. Engasjer deg! Si din mening ved valget! Stem for et trygt arbeidsliv! Stem på partier som vil verne om dine faglige rettigheter! VALG 2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM