KNIP OG KNEP: Lærar Monica Gjesdal Larsen knip sideskot frå tomatplantene for at dei skal utvikle seg og gi god avling. fbaargang2015 fbseksjonSAM