48 < Fagbladet 6/2015 Innvandrere som har politikere med lik bakgrunn som seg selv stemmer i høyere grad enn andre. Fagorganiserte stemmer også oftere. Derfor vil Fagforbundet Oslo bevisst bruke tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn i valgkampen. – Vi har kikket ekstra nøye etter tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn, sier Anna Elisabeth Uran, andre nestleder i Fagforbundet Oslo. Selv om det høres enkelt ut, krever det ifølge Uran en holdningsendring å være bevisst på å bruke minoritetsressursene i egen organisasjon. – Vi er overrasket over hvor mange tillitsvalgte vi faktisk har med minoritetsbakgrunn, som veldig gjerne vil bidra, fortsetter hun. Flere er allerede i gang med valgkampen på arbeidsplasser i Oslo. Minoriteter blir rollemodeller i valgkampen Anna Elisabeth Uran vandrere fra Vietnam og Kina deltar i liten grad. Li tror kinesere ikke stemmer fordi de ikke er vant med den type lokaldemokrati fra hjemlandet. – De kinesiske vennene mine sier også at de syns det er vanskelig å forstå hva politikere snakker om, sier Li. Valgdeltakelse kan være et signal om integrasjon. Det sier noe om forståelsen for politikk, interesse for og tillit til det samfunnet personene har innvandret til. Bergh mener det er viktig å huske på at deltakelsen i lokalvalg ikke er perfekt blant befolkningen generelt heller. Den er på rundt 60 prosent. For å øke deltakelsen er det aller viktigste at representanter for innvandrere deltar, viser forskningen til Bergh. – Stemmer på dem vi kjenner Den faktoren som spiller aller mest inn er hvorvidt innvandrergruppa har politikere med deres bakgrunn. Der stikker pakistanerne av med seieren. – Vi stemmer på folk vi kjenner i lokalvalgene. Det gjør alle, også innvandrere, sier Bergh. En annen indikasjon på integrering er medlemskap i organisasjoner. Blant innvandrerne som stemte i 2011 var over halvparten fagorganisert. Som medlemmer i Fagforbundet, er Rafia og Lis valgdeltakelse helt i tråd med statistikken. Johannes Bergh, forsker Danmark Finland Island Sverige Frankrike Serbia og Montenegro Nederland Polen Litauen Storbritannia Russland Tyrkia Tyskland Bosnia-Hercegovina Somalia Afghanistan Burma Filippinene India Irak Kina Pakistan Thailand USA Chile 0 10 20 30 40 50 60 Valgdeltakelse kommunevalget 2011 utenlandske statsborgere med stemmerett (prosent) Menn Kvinner Kilde: Statistisk sentralbyrå – Fagorganiserte er ofte yrkesaktive. Hvis du er integrert på ett område, er du integrert på andre områder også, sier Bergh. Arbeiderpartiet vinner Fram til nå har Arbeiderpartiet og Høyre fått innvandrerstemmene. Arbeiderpartiet er klart størst. – Innvandrere er opptatt av mange saker, men også innvandringspolitikk. Frp blir sett på som litt anti-innvandring, derfor får de få innvandrerstemmer, avslutter Johannes Bergh. • 43 prosent av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn stemte ved valget i 2011, mot 65 prosent i befolkningen som helhet. Dette innebar en økning på rundt 3 prosentpoeng fra valget i 2007. • Økningen var størst blant de unge, og spesielt blant unge med bakgrunn fra Afrika. Deltakelse ved kommunestyreog fylkestingsvalget • Valgdeltakelsen blant utenlandske statsborgere med stemmerett, var 32 prosent ved valget i 2011, en nedgang sammenliknet med 2007. • Innvandrerkvinner hadde noe høyere valgdeltakelse enn innvandrermenn, eldre hadde høyere deltakelse enn yngre, og de med lengst botid deltok mest. Aalandslid & Lysø, 2013 fbaargang2015 fbseksjonSAM