Tid til mat og aktivitet Det gikk lang tid mellom måltidene, og all aktivitet var lagt til to timer i døgnet. Nå får pasientene flere måltider – samtidig som aktivitetene er spredt over flere timer, også om sommeren. Flexidøgn er ifølge Jan Erik Risvik, enhetsleder ved Kroken, grunnlag for all aktivitet hele året ved sykehjemmet. Siden våren 2014 er dagene strukturert ut fra pasientenes behov for ernæring og aktivitet. Lang tid uten mat – Da vi kartla rutinene på avdelingene, oppdaget vi at det kunne gå opptil 14 timer mellom kveldsmat og frokost. Det er et altfor stort sprang, og vi var enige om at noe måtte gjøres, sier Risvik. Et ernæringsprosjekt i 2012 avslørte at noen av pasientene lå i faresonen for underernæring. – Det er ikke greit å servere middag klokka ett på dagen når enkelte pasienter ikke spiser frokost før klokka 11, mener enhetslederen. Flere måltider Et nytt prosjekt, Flexidøgn, skulle bedre ernæringssituasjonen. Middagen ble forskjøvet til klokka 15, og det ble lagt inn en lunsj med både varm og kald mat klokka 12. I tillegg til kveldsmat klokka 18 kan de som ønsker det, også få et måltid klokka 21. – Vi la oss på de nasjonale føringene som anbefaler maksimalt 11 timer mellom to måltider. I tillegg kan pasientene få mat hvis de blir sultne i løpet av natta, forteller Jan Erik Risvik. STØRRE AKTIVITET: – Ny struktur på måltidene har frigitt tid til aktiviteter, sier Jan Erik Risvik. Samtidig som ernæringssituasjonen er blitt bedre, har den nye timeplanen gitt økte mulighetene for aktiviteter. – Før skjedde alt, inkludert lege- og tannlegebesøk, mellom klokka 11 og 13. Etter klokka 15 skjedde ingen ting. Nå har vi strukturert døgnet slik at aktivitetene kan spres over flere timer, sier Risvik. Lengre vakter Et prosjekt som omfatter hele døgnet, alle måltider og alle aktiviteter, påvirker gjerne også turnusen til de ansatte. Solveig Hasselberg, tillitsvalgt ved Kroken sykehjem, sier at de fleste var positive til endringene. Den nye turnusen innebærer at enkelte vakter har økt til 9 timer. Til gjengjeld får personalet lengre fri mellom vaktene. – Men ettersom tida har gått, har jeg fått tilbakemelding om at det tar altfor lang tid før personalet kommer seg til hektene igjen etter så lange vakter. Hasselberg mener det bør være uproblematisk å evaluere endringene og skrive om turnusen for de aktuelle avdelingene. Hun legger til at hun selv arbeider på en avdeling der vaktene ikke overskrider 7,5 timer. – Det fungerer utmerket, og det går ikke ut over tilbudet til pasientene. GODE FORTELLINGER: – De gamle husker så mye, og de har mye å fortelle, sier Vinjar Emil Madsen. Gunnar Gabrielsen er blant dem som kan fortelle om fiske før i tida. 32 < Fagbladet 7/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL