colourbox.com Byrådet setter viktige velferdsoppgaver ut på anbud. Den ene dagen lovpriser de at gamle fru Hansen har valgfrihet til å velge for eksempel et kommunalt sykehjem. Men kort tid etter kan byrådet overlate driften av sykehjemmet til private. Ingen spør hva beboerne ønsker. Så lite er valgfriheten verdt. Det kuttes i lønns- og arbeidsvilkår. Den som kan kutte mest i lønnsbudsjettet, vinner. Færre på vakt. Færre fagfolk. Men både den bemanningen de vant anbudet på og den faktiske bemanningen, er en forretningshemmelighet. Hvordan kan de ansatte da varsle om avvik? Byrådet sendte i fjor 170 ansatte og 750 barn i Oslobarnehagen ut i et særs uheldig eksperiment. Fagfolk advarte. Byrådet erkjenner nå feilgrepet: «På bakgrunn av evalueringen av prosess og foreløpig vurdering av fordeler og ulemper, ser byrådet det som lite aktuelt å gå videre med salg og konkurranseutsetting av flere barnehager.» De ansatte skal ha en selvsagt ytrings frihet, både i den offentlige debatten og i de politiske beslutningsprosessene. På Haugerud skole gjelder den demokratiske sentralismen: Der heter det: «Du kan være uenig innad, men utad står du fjellstøtt på det vi er enige om.» Og om lærernes del takelse i den vanlige samfunnsdebatten: «Vil du påvirke, gjør du det gjennom stemmeseddelen.» Demokrati og innflytelse er selvsagt ikke begrenset til å bruke stemmeseddelen annethvert år. – Vi har en fraværende ytringskultur i Osloskolen, sier lederen for Utdanningsforbundet i Oslo. Vi kan ikke ha en sånn kommune. Borgerligheta har nå styrt Oslo i 18 år. Vi trenger et nytt flertall, og ny politikk. Ved sitt valg av partistemme kan velgerne sørge for systemskifte i kommunen, og ved å gi personstemmer bestemme sammen setningen av laget. Hjertet er på venstre side, blindtarmen til høyre. Ikke overlat valget til andre. Fagbladet 7/2015 < 61 fbaargang2015 fbseksjonHEL