SLURVER IKKE: Tom Roger Gjødalstuen sier de ansatte gjør en ekstra innsats når det er kommunens egne bygg de ved - likeholder. Å bygge vaskeri i kommunal regi har vært en suksess, ifølge teamlederen. Hun forteller at de har hatt besøk fra en rekke kommuner som vurderer å bygge vaskeri selv. – Hvilke fordeler har kommunen av å drive vaskeriet selv? – De ansatte får trygge, faste jobber med en god pensjonsordning, i motsetning til i mange private firmaer. Her har de tre års lønnsvern ved omorganiseringer. Samtidig driver vi like effektivt og lønnsomt som private, sier Amundrød. Hun mener dessuten det er en fordel at vaskeriet ligger i kommunen framfor at et privat firma skal frakte tøy fram og tilbake til Sarpsborg. – Det er en god miljøgevinst i «kortreist» tøy, sier teamlederen. De ansatte føler de blir hørt Damene på vaskeriet er sikre på at det er den erfaringen de har bygd opp gjennom mange år som gjør at det kommunale vaskeriet klarer å gjøre jobben effektivt. – Vi vet hva som fungerer og hvordan ting bør gjøres. Dessuten kjenner vi dem som jobber på sykehjemmene og som skal bruke tøyet, sier Iversen. Grethe Islerud var en av fire ansatte som satt i arbeidsutvalget da det nye vaskeriet skulle planlegges. Der fikk de komme med sine erfaringer og være med og bestemme, ANSVAR FOR 800 BOLIGER: Snekker Tom Roger Gjødalstuen har jobbet i vedlikeholdsavdelingen i Sarpsborg kommune i 13 år. blant annet hvilke traller som skulle velges og hvilke dager tøyet skulle leveres på. Arbeidshverdagen har bedret seg. Da tre vaskerier slo seg sammen, skulle også tre kulturer smelte sammen. Det har gått overraskende smertefritt. – Det har faktisk gått veldig bra. Vi har fått et godt samhold, og reiser på hyttetur sammen hver høst, forteller Iversen. 48 < Fagbladet 7/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON