2015KOMMUNEVALG 2015KOMMUNEVALG FØLGER OPP: De tillitsvalgte i Fredrikstad lover å følge opp at det rødgrønne flertallet leverer det som er lovet: (f.v.) Anne Grønning Otkjær, hovedtillitsvalgt og leder Lisbeth Kristiansen, Grete Kværnå, hovedtillitsvalgt og nestleder Sigmund Karlsen, Mari Andreassen og Unni Kristiansen – Nå kan vi gjøre noe med ufrivillig deltid De rødgrønne beholder grepet i Fredrikstad. Nå kan tillitsvalgte bruke krefter på andre saker enn konkurranseutsetting og privatisering. Tekst og foto: PER FLAKSTAD – Jeg føler at dette valget angår meg personlig, sier Unni Kristiansen, tillitsvalgt for renholderne i Fredrikstad. Og hun fikk det som hun ønsket. De rødgrønne partiene beholder flertallet i byen. Redd for privatisering Da de borgerlige partiene fikk flertall i Fredrikstad i 2007, startet de et løp som skulle munne ut i mer konkurranse og mer privatisering. De ansatte fryktet en ny bølge med konkurranse- og privatisering hvis de borgerlige partiene igjen skulle få flertall. – Med rødgrønt styre i fire nye år, får vi den arbeidsroen vi trenger for å konsentrere oss om andre viktige saker som betyr mye for medlemmene, i stedet for å bruke masse krefter på å slåss mot privatisering, sier hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Fredrikstad, Lisbeth Kristiansen. Krafttak for heltid – Vi har et godt samarbeid med den rødgrønne posisjonen, og opplever at vi blir hørt i mange saker som er viktig for oss, sier nestleder Sigmund Karlsen. En av de viktigste sakene for foreningen er å komme videre i arbeidet med å redusere ufrivillig deltid. – Her har vi ikke kommet langt nok, sier Lisbeth Kristiansen. – Vi er enig om målet, og viljen er der. Men som fagforening må vi fortsette å presse på slik at utviklingen går i riktig retning. Vi skal bruke den plattformen som Ap og LO ble enig om før valget, og følge den opp slik at medlemmer og velgere kan se resultater og at det faktisk skjer noe positivt, sier hun. – Folk vil borgerlig – Velgerne har sendt et signal om at de ikke ønsker borgerlig politikk, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet. Tekst: VEGARD VELLE M M ette Nord tror det blir en helt annen sat- sing på velferdstjenester der hvor venstresida eller de rødgrønne tar over. Hun tror også på et annet og bedre samarbeidsklima mellom fagbevegelsen og lokalpolitikerne. – Mange av Fagforbundets kjernesaker har kommet godt fram i valgkampen: privatisering og konkurranseutsetting, sentralisering, en god helsepolitikk og miljøpolitikken. – Folk har hørt budskapet om at vi trenger fellesskapsløsninger, noe som betyr at de som har muligheten til det, skal bidra med mer enn dem som har mindre ressurser, sier Nord. Ny byregjering i Oslo Hun syns det er fantastisk å få en byregjering i Oslo som tenker fellesskap og ikke bare marked ved enhver anledning. Et byråd som gjør slutt på stoppeklokkeomsorgen og som bekjemper de store skillene mellom øst og vest i byen. «Jeg puster lettetut og anser oss ferdige med detmørkeblå mare- rittet.» Bjørn Willumsen, leder Fagforbundet i Tromsø – At venstresida vant, viser at hvis vi er standhaftige, er det mulig å vinne valg, også med eiendomsskatt. Men Nord advarer mot å tro at det store slaget er vunnet. – Fremdeles sitter den borgerlige regjeringen ved makta to år til, og den kommer ikke til å bedre kommuneøkonomiene rundt om. Derfor må vi være tålmodige og jobbe for et skifte i 2017, sier hun. 16 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL