Helse «Jeg håper det er mange som lar seg inspirere og velge samme yrkesvei som vår verdensmester.» Side 42 Seksjonsleder Raymond Turøy og sosial Helt frivillig • Turid Langlien og Grete Maria Sæther syns det er lett å bidra som frivillige i Termik Vefsn, blant annet fordi de står helt fritt til å påta seg vakter. Side 30 Trim og kosthold blir • kommunalt ansvar Kommunene Fet og Sørum på Romerike har kommet langt med sine folkehelseplaner, som viser hvordan innbyggernes helse og kosthold kan følges opp. Side 36 Leve lengst • Foto: Karin E. Svendsen Hilser fra Henningsvær Dagsenteret i Svolvær har egen minibuss, og ansatte og brukere tar seg ofte en tur mellom frokost og middag. Frits Pedersen (t.v.) og Harald Andersen er på tur mellom fiskehjellene i Henningsvær. Side 33 mulig i eget liv FOKUS: I eldreomsorgen i den danske byen Fredricia legger de stor vekt på å trene opp funksjoner som har blitt svekket, slik at brukerne i større grad klarer seg selv, skriver lege og helsetjenesteforsker Hans Knut Otterstad. Side 40 Fagbladet 8/2015 < 27 fbaargang2015 fbseksjonHEL