Kolleger på båttur Det er lite som kan slå en tur på sjøen etter hektiske dager på stands og i debatter under Arendalsuka. Og når seilasen foregår i fantastiske «Barden» med SHS-tillitsvalgte fra tre fylker – Aust-Agder, Vestfold og Telemark – om bord, samt en kasse superferske reker med loff til – da er livet godt å leve. Turen ble arrangert under nest siste dag av den politiske uka i Arendal i august. Alle rekene ble ikke spist, og ambulansepersonell som var på vakt denne dagen fikk en gledelig overraskelse. De møtte opp på Langbrygga for å hente lasten. Lederne og styrene i de tre fylkene hadde i løpet av uka felles møte om det yrkespolitiske arbeidet. Alle fylkesstyrene stilte fulltallig, ifølge Merethe Krogstad Hoel, styremedlem i SHS nasjonalt og i Aust-Agder. Tekst og foto: KNUT A. NYGAARD FRA KAI: SHS-styremedlem Merethe Krogstad Hoel i Fagforbundet Aust-Agder ønsker velkommen om bord, idet den vakre skøyta med SHS-tillitsvalgte legger fra Langbrygga i Arendal. NKS Nettstudier tilbyr helsefag arbeidere, Fagskoleutdanning? – Mindreårige asylsøkere må under barnevernet Første halvår 2015 kom 1357 personer på egen hånd til Norge som oppga at de var under 18 år. Det er en økning på 198 personer fra forrige rekordår, første halvår i 2009, da det kom 1159 enslige mindreårige asylsøkere. KrF har foreslått at barnevernet skal få ansvar for denne asylgruppa. KES UNIK TVERRFAGLIG UTDANNING MED FOKUS PÅ ELDREOMSORG, DEMENS OG PALLIASJON OMSORG VED LIVETS SLUTT – EN VERDIG ALDERDOM Skaff deg kompetanse og trygghet og bli en viktig ressursperson. Våre deltakere vil i løpet av studiet få faglig støtte til å utvikle prosjekt på egen arbeidsplass. Målgruppen er fagpersonale som arbeider med sårbare gamle. 1 deltager kr. 6.000,- | 2 deltagere kr. 10.000,- Ytterligere deltagere kr. 4.000,- per person. Studiet er for øvrig finansiert av Helsedirektoratet og Fagforbundet. Utdanningen er ettårig, fordelt på 3 samlinger, totalt 9 dager. OPPSTART KULL 17: 26. januar 2016 Se verdighetsenteret.no for mer informasjon. Ta gjerne kontakt: Siw-Anita Lien tlf.: 55 39 77 48 sal@verdighetsenteret.no hjelpepleiere og omsorgsarbeidere følgende fagskoleutdanninger høsten 2015: • Psykisk helsearbeid og rusarbeid (60 fagskolepoeng) • Helse, aldring og aktiv omsorg (60 fagskolepoeng) I en del fylker tilbys fagskoleutdanningene gratis*, gå inn på nks.no/helse for se om dette gjelder i ditt fylke! *Fylkeskommunen betaler for studieplassen, du betaler kun for pensum selv. For mer infomasjon: nks.no/helse E-post: info@nks.no | Telefon: 22 59 61 00 Fagbladet 8/2015 < 29 fbaargang2015 fbseksjonHEL