FRIVILLIGE I VEFSNRUNDT 90 PERSONER arbeider til sammen 7000 timer årlig gjennom Termik. EN DAG I UKA arbeider to frivillige og en fast sykepleier for å gi et dagtilbud til alvorlig syke hjemmeboende på Oasen i lokalene til Vefsn sykehjem. Termik har pusset opp og møblert lokalene i tråd med Hospice-ideologiens krav til estetikk; duse farger skal gi behagelige sanseinntrykk og bidra til harmoni og sinnsro. Oasen har kontakt med både kreftsykepleier og kommunens palliative team. TRE DAGER I UKA stiller to frivillige opp som frokostverter på Solina. HVER TREDJE UKE får beboerne på Solina besøk av barvogna, et tiltak som supplerer kaffen med noe attåt. EN GRUPPE FRIVILLIGE besøker og hjelper alvorlig syke som bor hjemme eller på institusjon. TERMIK har også en bruktbutikk i Mosjøen. DEN STØRSTE INNTEKSTKILDEN var i fjor 450.000 kroner fra kommunen. Kommunen dekker også husleie, strøm og telefon. Termik fikk i tillegg gaver for over 200.000 kroner i 2014. TERMIK HAR TO ANSATTE i til sammen 1,4 årsverk. STØTTESPILLER: Turid Langlien syns det er givende å fortsatt være til nytte. FRIVILLIGE I VEFSNRUNDT 90 PERSONER arbeider til sammen 7000 timer årlig gjennom Termik. EN DAG I UKA arbeider to frivillige og en fast sykepleier for å gi et dagtilbud til alvorlig syke hjemmeboende på Oasen i lokalene til Vefsn sykehjem. Termik har pusset opp og møblert lokalene i tråd med Hospice-ideologiens krav til estetikk; duse farger skal gi behagelige sanseinntrykk og bidra til harmoni og sinnsro. Oasen har kontakt med både kreftsykepleier og kommunens palliative team. TRE DAGER I UKA stiller to frivillige opp som frokostverter på Solina. HVER TREDJE UKE får beboerne på Solina besøk av barvogna, et tiltak som supplerer kaffen med noe attåt. EN GRUPPE FRIVILLIGE besøker og hjelper alvorlig syke som bor hjemme eller på institusjon. TERMIK har også en bruktbutikk i Mosjøen. DEN STØRSTE INNTEKSTKILDEN var i fjor 450.000 kroner fra kommunen. Kommunen dekker også husleie, strøm og telefon. Termik fikk i tillegg gaver for over 200.000 kroner i 2014. TERMIK HAR TO ANSATTE i til sammen 1,4 årsverk. STØTTESPILLER: Turid Langlien syns det er givende å fortsatt være til nytte. Fagbladet 8/2015 < 31 fbaargang2015 fbseksjonHEL